Proverbs (26/31)  

1. Jako sneh v lete a jako dážď v žatve, tak nesluší bláznovi česť.
2. Ako čo odletiac poletuje vrabec, ako čo odletí lastovička, tak ani kliatba, vyslovená bez príčiny, neprijde.
3. Bič na koňa, úzda na osla a palica na chrbát všelijakých bláznov.
4. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu nebol aj ty podobný.
5. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich očiach.
6. Usekáva nohy, ukrutnosť pije ten, kto posiela slová po bláznovi.
7. Jako visiac opálajú sa nohy chromého, tak príslovie v ústach bláznov.
8. Jako keby niekto vložil kameň do praku, tak ten, kto dáva bláznovi česť.
9. Jako keď sa dostane tŕň do ruky opilého, tak je aj príslovie v ústach bláznov.
10. Jako strelec, ktorý raní všetko, tak i ten, kto najíma blázna, i ten, kto najíma idúcich pomimo, sú jedno.
11. Jako sa pes navráti ku svojmu vývratku, tak i blázon opakuje svoje bláznovstvo.
12. Ak vidíš človeka, ktorý je múdry vo svojich vlastných očiach, vedz, že o bláznovi je lepšia nádej.
13. Leňoch hovorí: Revúci lev je na ceste, lev na uliciach.
14. Jako sa dvere obracajú na svojich pántoch, tak i leňoch na svojej posteli.
15. Leňoch skrýva svoju ruku za ňádra; ťažko mu ju vztiahnuť ku jeho ústam.
16. Leňoch je múdrejší vo svojich očiach ako sedem odpovedajúcich rozumne.
17. Psa chytá za uši ten, kto idúc pomimo mieša sa do sporu, ktorý sa ho netýka.
18. Jako šialenec, ktorý vrhá iskry, šípy a smrť,
19. taký je človek, ktorý oklamal svojho blížneho a hovorí: Veď ja len žartujem.
20. Keď neni dreva, zhasne oheň, a keď niet pletichára, utíchne svár.
21. Vyhaslý uhoľ pridať k žeravému uhliu a drevo k ohňu, tak i svárlivý človek roznietiť spor.
22. Slová pletichára sú jako lahôdky a sostupujú do vnútorností života.
23. Jako strieborná troska, potiahnutá po črepe, také sú horúce rty a pri tom zlé srdce.
24. Svojimi rtami sa pretvára nenávistník; ale vo svojom vnútri skladá lesť.
25. I keby robil roztomilým svoj hlas, never mu, lebo sedmoro ohavností je v jeho srdci.
26. Nech sa len prikrýva jeho nenávisť klamom: jeho zlosť bude vyjavená v shromaždení.
27. Ten, kto kope jamu, padne do nej, a kto valí kameň, obráti sa do neho.
28. Lživý jazyk nenávidí tých, ktorých zdrtil, a úlisné ústa spôsobujú pád.

  Proverbs (26/31)