Proverbs (20/31)  

1. Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry.
2. Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši.
3. Na česť je človekovi sedieť preč od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie.
4. Leňoch neorie pre zimu, a potom žiada v žatve, ale nieto.
5. Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži.
6. Mnohý človek sa stretne s mužom, ktorý mu preukáže nejaké milosrdenstvo; ale verného muža spoľahlivého kto najde?
7. Spravedlivý chodí vo svojej bezúhonnosti; blahoslavení sú jeho synovia po ňom.
8. Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé.
9. Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu?
10. Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou JeHoVaHovi.
11. Už i chlapča sa pozná po svojich skutkoch, či je čisté alebo či je spravedlivé jeho dielo.
12. Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil JeHoVaH.
13. Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oči a nasýť sa chleba.
14. Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli.
15. Je zlato a množstvo periel; ale rty známosti sú drahocennou nádobou.
16. Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho, a za cudzozemku, vezmi od neho záloh.
17. Chutný je človekovi chlieb falše; ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom.
18. Úmysly stoja, keď sú podoprené radou, a múdrym riadením veď vojnu.
19. Pletichár túlajúc sa odkrýva tajomstvo, a preto s tým, kto príliš otvára svoje rty, sa nepleť.
20. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme.
21. Dedičstvo nadobudnuté na počiatku chvatom, nebýva na koniec požehnané.
22. Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na JeHoVaHa, a pomôže ti.
23. Ohavnosťou je JeHoVaHovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá.
24. Od JeHoVaHa sú kroky muža; ale čo rozumie človek svojej ceste?!
25. Osídlom je človekovi nerozmyslene vyriecť: Sväté, a po daných sľuboch vyhľadávať.
26. Múdry kráľ rozptyľuje bezbožníkov a uvodí na nich kolo.
27. Dych človeka je sviecou JeHoVaHovou, ktorá zpytuje všetky vnútornosti jeho života.
28. Milosť a pravda strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.
29. Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny.
30. Modriny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútornosti života.

  Proverbs (20/31)