Proverbs (2/31)  

1. <Povzbudenie hľadať múdrosť ako poklady>Môj synu, ak prijmeš moje slová a schováš moje prikázania u seba,
2. tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, a jestli nakloníš svoje srdce umnosti;
3. áno, ak zavoláš na rozumnosť a pozdvihneš svoj hlas k umnosti;
4. ak ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadávať ako skryté poklady,
5. vtedy porozumieš bázni JeHoVaHovej a najdeš známosť Božiu.
6. Lebo JeHoVaH dáva múdrosť; z jeho úst pochádza známosť a umnosť.
7. <Užitok múdrosti; vytrhuje od cudzej ženy>Prechováva úprimným prospech; je štítom tým, ktorí chodia v bezúhonnosti,
8. strežúc stezky súdu a ostríha cestu svojich svätých.
9. Vtedy porozumieš spravedlivosti a súdu a úprimnosti, každej koľaji dobrého.
10. Lebo múdrosť vojde do tvojho srdca, a známosť bude milou tvojej duši.
11. Prozreteľnosť bude strážiť nad tebou; umnosť bude mať na teba obrátený pozor
12. vytrhujúc ťa od zlej cesty, od človeka, ktorý hovorí prevrátené veci,
13. od tých, ktorí opúšťajú priame stezky, aby chodili po cestách tmy,
14. ktorí sa radujú, keď môžu urobiť zlé; plesajú v najhorších prevrátenostiach;
15. ktorých stezky sú krivolaké, a sami sú prevrátení na svojich cestách;
16. vytrhujúc ťa od cudzej ženy, od cudzozemky, ktorá lichotí svojimi hladkými rečami,
17. ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na smluvu svojho Boha
18. (Lebo zapáda do smrti i so svojím domom, a jej cesty vedú k mŕtvym;
19. niktorí z tých, ktorí vojdú k nej, sa nenavrátia a nedostihnú steziek života),
20. aby si chodil cestou dobrých a aby si ostríhal stezky spravedlivých.
21. Lebo úprimní budú bývať v zemi, a bezúhonní zbudnú v nej.
22. Ale bezbožníci budú vyťatí zo zeme, a vierolomných z nej vytrhnú.

  Proverbs (2/31)