Proverbs (18/31)  

1. Ten, kto sa svojmyseľne oddeľuje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, a stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo.
2. Blázon nemá záľuby v rozumnosti, ale iba v tom, aby sa odkrylo jeho srdce.
3. Keď prijde bezbožník, prijde aj pohŕdanie a s nevážnosťou potupa.
4. Slová úst muža sú jako hlboké vody, rozvodnený potok prameň múdrosti.
5. Nie je dobré hľadieť na osobu bezbožného, tak aby niekto zohnul spravedlivého v súde.
6. Rty blázna vchádzajú do sporu, a jeho ústa volajú po úderoch.
7. Ústa blázna sú jeho zkazou, a jeho rty osídlom jeho duši.
8. Slová pletichára sú jako lahôdky a sostupujú do vnútorností života.
9. Aj nedbalý vo svojej práci je bratom toho, kto robí zkazu.
10. Meno JeHoVaHovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spravedlivý a bude vyvýšený.
11. Majetok bohatého je jeho pevným mestom a jako vysoký múr v predstave jeho mysli.
12. Pred skrúšením povyšuje sa srdce človeka, a pred slávou ide pokora.
13. Tomu, kto odpovedá, prv ako počul, počíta sa to za bláznovstvo a za hanbu.
14. Mužný duch znáša svoju nemoc; ale zroneného ducha kto unesie?
15. Srdce rozumného nadobudne známosti, a ucho múdrych hľadá známosť.
16. Dar človeka upriestranňuje mu a vedie ho pred veľkých.
17. Spravedlivým sa vidí ten, kto je prvý vo svojom spore; ale keď prijde jeho blížny, ide mu na dno.
18. Los upokojuje zvady a robiac mier delí aj silných jedného od druhého.
19. Brat, urazený neverou, vzdoruje viac ako silné mesto, a zvady sú jako závora hradu.
20. Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst; každý sa nasýti úrody svojich rtov.
21. Smrť i život je v ruke jazyka, a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.
22. Ten, kto našiel ženu, našiel dobré a dosiahol priazne od JeHoVaHa.
23. Chudobný hovorí pokorne, prosiac; ale bohatý odpovedá tvrdo.
24. Človek, ktorý hľadá primnoho priateľov, robí to na vlastnú škodu; ale niekto milujúci pridŕža sa vernejšie ako brat.

  Proverbs (18/31)