Proverbs (15/31)  

1. Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
2. Jazyk múdrych ozdobuje známosť; ale ústa bláznov vylievajú bláznovstvo.
3. Oči JeHoVaHove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých.
4. Zdravý jazyk je stromom života; ale prevrátenosť v ňom je skrúšením ducha.
5. Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti.
6. V dome spravedlivého je veľký dostatok; ale v dôchodku bezbožného zmätok.
7. Rty múdrych rozsievajú známosť, ale srdce bláznov nie tak.
8. Obeť bezbožných je ohavnosťou JeHoVaHovi; ale modlitba úprimných sa mu ľúbi.
9. Ohavnosťou JeHoVaHovi je cesta bezbožného; ale toho, kto sa ženie za spravedlivosťou, miluje.
10. Prísny trest tomu, kto opúšťa cestu; ten, kto nenávidí karhania, zomrie.
11. Šeol (* Šeol=peklo, abaddon=zatratenie) a abaddon sú pred JeHoVaHom, a pravdaže srdcia synov človeka!
12. Nemiluje posmievač toho, aby ho niekto karhal; k múdrym nepojde.
13. Radostné srdce obveseľuje tvár; ale bolesťou srdca je zronený duch.
14. Srdce rozumného hľadá známosť; ale ústa bláznov sa pasú na bláznovstve.
15. Všetky dni chudobného človeka utrápeného sú zlé; ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody.
16. Lepšie málo v bázni JeHoVaHovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj.
17. Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykŕmený vôl a s ním nenávisť.
18. Hnevivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor.
19. Cesta leňocha je ako plot z tŕnia; ale draha úprimných je nasypaná a urovnaná.
20. Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou.
21. Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu; ale umný muž kráča rovno.
22. Keď neni rady, bývajú zmarené úmysly; ale vo množstve radcov bude stáť.
23. Človek má radosť z odpovedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré.
24. Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole.
25. Dom pyšných vytrhne JeHoVaH a postaví pevne medzu vdovy.
26. Ohavnosťou sú JeHoVaHovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči.
27. Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť.
28. Srdce spravedlivého rozmýšľa, čo odpovedať; ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť.
29. JeHoVaH je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých čuje.
30. Svetlo očí pôsobí srdcu radosť; dobrá zvesť dodáva kostiam tuku.
31. Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi.
32. Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou; ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu.
33. Bázeň JeHoVaHova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.

  Proverbs (15/31)