Philippians (3/4)  

1. <Radovať sa v Pánovi a byť na stráži. Obriezka>Ostatne, moji bratia, radujte sa v Pánovi. Písať vám to isté mne sa nelení, a vám je to na bezpek.
2. Vidzte psov, vidzte zlých robotníkov, vidzte obriezku.
3. Lebo my sme obriezkou, ktorí Duchom Božím slúžime Bohu a chválime sa v Kristu Ježišovi a nedúfame v tele,
4. <Chvála Pánova; no, jemu je známosť Krista nado všetko. Hľadí na víťazné>hoci by som ja mohol dúfať i v tele. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v tele, ja viac:
5. obrezaný ôsmeho dňa, z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjaminovho, Hebrej z Hebrejov podľa zákona farizeus,
6. podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvi, podľa spravedlivosti, spravedlivosti v zákone, som bol bezúhonný.
7. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za ztratu.
8. Ale pravda aj pokladám všetko za ztratu pre svrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko ztratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista
9. a bol najdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravedlivosti, spravedlivosti zo zákona, ale majúci spravedlivosť skrze vieru Kristovu, spravedlivosť z Boha, založenú na viere,
10. aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach usúpodobňovaný jeho smrti,
11. ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych.
12. Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom.
13. Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil.
14. Ale jedno robím: na to, čo je za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi.
15. Tak tedy všetci, ktorí sme dokonalí, takto smýšľajme. A jestli o niečom ináče smýšľate, i to vám Bôh zjaví.
16. Avšak k čomu sme už dospeli, v tom istom pravidle aj kráčať, to isté myslieť.
17. <Stavia svoj život za príklad; žiali nad oslepenými svetom a hriechom. Naše občianstvo v nebesiach>Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorý tak chodia, ako máte príklad na nás.
18. Lebo mnohí tak chodia o ktorých som vám často hovoril a teraz i plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho,
19. ktorých koniec je zahynutie, ktorých bohom je brucho a sláva v ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci.
20. Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,
21. ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.

  Philippians (3/4)