Philippians (1/4)  

1. <Pozdrav. Chválorečenie Bohu, ktorý započal i dokoná dielo spasenia>Pavel a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi:
2. milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
3. Ďakujeme svojmu Bohu pri každej rozpomienke ma vás
4. vždycky v každej svojej prosbe za vás za všetkých s radosťou prosiac
5. vzhľadom na vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz
6. a práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista,
7. jako mi je spravedlivé myslieť to za vás za všetkých, pretože vás mám v srdci, keď že jako v mojich putách, tak i v obrane a v upevňovaní evanjelia ste vy všetci mojimi spoluúčastníkmi na milosti.
8. <Túžba po bratoch. Pravou osvetou a poznaním Krista rásť v láske>Lebo mojím svedkom je Bôh, ako túžim po vás po všetkých vo vnútornostiach Ježiša Krista.
9. A za to sa modlím, žeby vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním,
10. aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov,
11. naplnení ovocím spravedlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu a chválu Božiu.
12. <Jeho väzenie bolo na prospech evanjelia>A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, napokon bolo viac na prospech evanjelia,
13. takže sa moje putá staly zjavnými v Kristovi v celom prätóriu aj ostatným všetkým.
14. A väčšina z bratov v Pánovi, súc posmelení mojimi putami, ešte lepšie sa odvážili bez bázne hovoriť slovo Božie.
15. Niektorí síce aj pre závisť a svár, ale niektorí aj zo záľuby hlásajú Krista,
16. jedni z lásky vediac, že som nato, aby som bránil evanjelium,
17. a iní zase zvestujú Krista zo svárlivosti, nie čiste, domnievajúc sa, že spôsobia mojim putám súženie.
18. Ale čože? Však akýmkoľvek už spôsobom, buď pod zámienkou buď v pravde, Kristus sa zvestuje, a tomu sa radujem, ale sa i budem radovať,
19. lebo viem, že mi to bude na spásu skrze vašu prosbu a napomáhanie Ducha Ježiša Krista
20. podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahanbený, ale celou smelosťou, jako vždycky tak i teraz bude veličený Kristus v mojom tele buď životom buď smrťou.
21. <Žiť mu Kristus a zomrieť s Kristom zisk>Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk.
22. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil.
23. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie,
24. ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.
25. A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery,
26. aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi mojím opätným príchodom k vám.
27. <Žiť hodne evanjelia, nestrachovať sa protivníkov. Smieť trpieť pre Krista je milosť a sláva>Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prijdem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru evanjelia
28. a nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.
29. Lebo vám je z milosti daná za Krista, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho trpeli
30. majúc ten istý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

      Philippians (1/4)