Numbers (8/36)  

1. <Svietnik a svetlo>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor Áronovi a povieš mu: Keď rozsvietiš lampy, do popredia svietnika bude svietiť sedem lámp.
3. A Áron učinil tak, do popredia svietnika rozsvietil jeho lampy, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
4. A práca svietnika bola toto: bol z kujného zlata; od svojho drieku až po svoje kvety celý bol z kujného zlata, zhotovený podľa vzoru, ktorý ukázal JeHoVaH Mojžišovi, taký učinil svietnik.
5. <Očistenie Levitov k službe>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
6. Vezmi Levitov zpomedzi synov Izraelových a očisti ich.
7. A takýmto spôsobom ich očistíš: Pokropíš ich vodou, očisťujúcou od hriechu, a dajú, aby prešla britva po celom ich tele, operú svoje rúcho a tak sa očistia.
8. A vezmú junca i jeho obilnú obeť, bielu múku jemnú, zamiesenú v oleji, a druhého junca vezmeš na obeť za hriech.
9. Potom povieš Levitom, aby pristúpili pred stán shromaždenia, a shromaždíš celú obec synov Izraelových.
10. A dovedieš Levitov pred JeHoVaHa, a synovia Izraelovi vzložia svoje ruky na Levitov.
11. A Áron bude sem a ta vznášať Levitov obeťou povznášania pred JeHoVaHom od synov Izraelových a budú nato, aby konali službu JeHoVaHovu.
12. Na to Levitovia vzložia svoje ruky na hlavu juncom, a ty obetuj jedného obeťou za hriech a druhého zápalnou obeťou JeHoVaHovi, aby si pokryl hriech na Levitoch.
13. A postavíš Levitov pred Árona a pred jeho synov a budeš ich sem a ta vznášať obeťou povznášania JeHoVaHovi.
14. A oddelíš Levitov zprostred synov Izraelových, a tak budú Levitovia moji.
15. Potom vojdú Levitovia, aby slúžili stánu shromaždenia. A tedy očistíš ich a budeš ich sem a ta vznášať obeťou povznášania,
16. lebo mne sú cele daní zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkého toho, čo otvára ktorýkoľvek život; za prvorodených všetkých zo synov Izraelových som ich vzal sebe,
17. lebo moje je všetko prvorodené medzi synmi Izraelovými jako z ľudí tak i z hoviad; toho dňa, ktorého som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som ich sebe.
18. A tedy vzal som si Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými.
19. A zase ja som dal Levitov za vlastných Áronovi a jeho synom zpomedzi synov Izraelových, aby konali službu miesto synov Izraelových v stáne shromaždenia a aby pokrývali hriech na synoch Izraelových, aby nebolo medzi synmi Izraelovými rany, keď by sa blížili synovia Izraelovi svätyni.
20. A Mojžiš a Áron i celá obec synov Izraelových učinili Levitom všetko tak, ako to prikázal JeHoVaH Mojžišovi o Levitoch, tak im učinili synovia Izraelovi.
21. A tak sa očistili Levitovia od hriechu a oprali svoje rúcha, a Áron ich sem a ta vznášal obeťou povznášania pred JeHoVaHom a pokryl na nich hriech, Áron, aby ich očistil.
22. A potom vošli Levitovia, aby konali svoju službu v stáne shromaždenia pred Áronom a pred jeho synmi, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi o Levitoch, tak im učinili.
23. <Vek služby>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
24. Ešte toto čo do Levitov: Vo veku od dvadsiateho piateho roku a vyše vojde Levita, aby konal prácu, miesto práce vo vojsku, v službe stánu shromaždenia.
25. A od päťdesiateho roku veku navráti sa každý od práce tejto služby a nebude viacej slúžiť.
26. Ale bude posluhovať svojim bratom v stáne shromaždenia tým, že bude strážiť stráž, ale služby nebude konať. Tak učiníš Levitom v ich strážach.

  Numbers (8/36)