Numbers (6/36)  

1. <Zákon nazarejov>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keby niekto, už či muž a či žena, učinil zvláštny sľub, totiž sľub nazareja (* Nazarej=oddelený), aby sa oddelil pre JeHoVaHa,
3. oddelí sa, zdrží sa vína a opojného nápoja vôbec ani nebude piť octu z vína ani octu z nijakého opojného nápoja ani nebude piť ničoho tekutého z hrozien ani hrozien, už či sviežich a či suchých, nebude jesť.
4. Po všetky dni svojho nazarejstva nebude jesť ničoho z toho, čo pochádza z vínneho kmeňa, od zrna až do šupy.
5. Po všetky dni sľubu jeho nazarejstva neprejde britva po jeho hlave. Dokiaľ sa nevyplnia dni, na ktoré sa oddelil pre JeHoVaHa, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy.
6. Po všetky dni, na ktoré sa oddelí pre JeHoVaHa, nevojde k mŕtvemu telu.
7. Nepoškvrní sa ani pre svojho otca ani pre svoju mať, pre svojho brata ani pre svoju sestru, keby zomreli, lebo nazarejstvo jeho Boha je na jeho hlave.
8. Po všetky dni svojho nazarejstva bude svätým JeHoVaHovi.
9. A keby niekto zomrel pri ňom, náhle a z nenazdania, a poškvrnil by hlavu jeho nazarejstva, oholí svoju hlavu v deň svojho očisťovania, siedmeho dňa ju oholí.
10. A ôsmeho dňa donesie dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia.
11. A kňaz bude obetovať jedno obeťou za hriech a jedno zápalnou obeťou a prikryje na ňom hriech a tak ho očistí od toho, čím zhrešil nad mŕtvym, a posvätí jeho hlavu v ten deň.
12. A oddelí JeHoVaHovi dni svojho nazarejstva a donesie ročného baránka na obeť za previnenie a tamtie prvé dni padnú, lebo jeho nazarejstvo je poškvrnené.
13. A toto je zákon nazarejov: v deň, v ktorý sa naplnia dni jeho nazarejstva, dovedú ho ku dveriam stánu shromaždenia.
14. A bude obetovať svoj obetný dar JeHoVaHovi, jedného ročného baránka bez vady zápalnou obeťou a jednu ročnú ovcu bez vady obeťou za hriech a jedného barana bez vady pokojnou obeťou.
15. A koš nekvasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, zamiesené v oleji, a nekvasené tenké osúchy, pomazané olejom, a ich obilnú obeť aj ich liate obeti.
16. A kňaz bude obetovať pred JeHoVaHom a učiní jeho obeť za hriech i jeho zápalnú obeť.
17. Barana bude obetovať bitnou obeťou pokojnou JeHoVaHovi s košom nekvasených chlebov a taktiež bude obetovať kňaz jeho obilnú obeť i jeho liatu obeť.
18. A nazarej oholí hlavu svojho nazarejstva pri dveriach stánu shromaždenia a vezme vlasy hlavy svojho nazarejstva a dá na oheň, ktorý bude pod bitnou obeťou pokojnou.
19. Potom vezme kňaz varené plece z barana a jeden nekvasený koláč z koša a jeden nekvasený osúch a dá to na ruky nazareja, keď si už bol oholil svoje nazarejstvo.
20. A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou povznášania pred JeHoVaHom. Je to svätá vec a bude patriť kňazovi i s prsami obeti povznášania i s lopatkou obeti pozdvihnutia, a potom bude piť nazarej víno.
21. To je zákon nazarejov, ktorý sľúbi svoj obetný dar JeHoVaHovi so svojím nazarejstvom krome toho, čo by viacej mohla učiniť jeho ruka. Podľa svojho sľubu, ktorý sľúbil, tak učiní podľa zákona svojho nazarejstva.
22. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
23. Hovor Áronovi a jeho synom a povedz: Takto budete žehnať synov Izraelových hovoriac im:
24. <Požehnanie>Nech ťa požehná JeHoVaH a nech ťa ostríha.
25. Nech dá JeHoVaH svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý.
26. Nech pozdvihne JeHoVaH na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj.
27. A položia moje meno na synov Izraelových, a ja ich požehnám.

  Numbers (6/36)