Numbers (29/36)  

1. <Obeti siedmeho mesiaca, v desiaty a pätnásty deň>A siedmeho mesiaca prvého dňa toho mesiaca bude vám sväté shromaždenie; nebudete konať nijakej práce služobnej. Bude vám to deň trúbenia.
2. A budete obetovať zápalnú obeť na upokojujúcu vôňu JeHoVaHovi, jedného junca z rožného statku, jedného barana, ročných baránkov sedem, bez vady,
3. a ich obilnú obeť bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na junca, dve desatiny na barana.
4. jednu desatinu na jedného baránka a tak na všetkých siedmich baránkov
5. a jedného kozla z kôz, obeť to za hriech, pokryť na vás hriech,
6. krome zápalnej obeti mesačnej a jej obilnej obeti a krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a krome ich liatych obetí podľa ich obyčajného poriadku, na upokojujúcu vôňu, ohňovú obeť JeHoVaHovi.
7. A desiateho dňa toho siedmeho mesiaca bude vám sväté shromaždenie, a budete ponižovať svoje duše; nebudete konať nijakej práce.
8. A budete obetovať JeHoVaHovi zápalnú obeť, upokojujúcu vôňu, jedného junca z rožného statku, jedného barana a ročných baránkov sedem, budú vám bez vady,
9. a ich obilnú obeť, bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na junca, dve desatiny na jedného barana,
10. po desatine na jedného baránka tých siedmich baránkov;
11. jedného kozla z kôz, obeť za hriech, krome obeti za hriech riadneho pokrývania hriechu a zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a ich liatych obetí.
12. A pätnásteho dňa siedmeho mesiaca bude vám sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce služobnej, ale budete sláviť slávnosť JeHoVaHovi sedem dní.
13. Budete obetovať zápalnú obeť, ohňovú obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi, juncov z rožného statku trinástich, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, ktoré budú bez vady,
14. aj ich obilnú obeť; bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na jedného junca a tak na všetkých trinástich juncov; dve desatiny na jedného barana a tak na oboch baranov,
15. po desatine na jedného baránka a tak na všetkých štrnástich baránkov
16. a jedného kozla z kôz, obeť za hriech, krome zápalnej obeti ustavičnej, jej obilnej obeti a jej liatej obeti.
17. A druhého dňa budete obetovať juncov z rožného statku dvanásť, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady,
18. ich obilnú obeť v ich liate obeti, na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku
19. a jedného kozla z kôz obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a ich liatych obetí.
20. A tretieho dňa jedenásť juncov, dvoch baranov a ročných baránkov štrnásť, bez vady,
21. ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku
22. a jedného kozla obeťou za hriech korme zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti.
23. A štvrtého dňa desať juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady,
24. ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku
25. a jedného kozla z kôz obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatej obeti.
26. A piateho dňa deväť juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady,
27. ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku
28. a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti.
29. A šiesteho dňa osem juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady,
30. ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku
31. a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatych obetí.
32. A siedmeho dňa sedem juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady,
33. ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa ich obyčajného poriadku
34. a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatej obeti.
35. ôsmeho dňa budete mať slávnostné shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce služobnej.
36. A budete obetovať zápalnú obeť, ohňovú obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi, jedného junca, jedného barana, ročných baránkov sedem, bez vady,
37. ich obilnú obeť a ich liate obeti na junca, barana a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku
38. a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti.
39. To budete obetovať JeHoVaHovi na svoje pravidelne sa opakujúce dni slávnostné krome toho, čo budete obetovať zo svojich sľubov a zo svojich dobrovoľných obetí, čo do svojich zápalných obetí, svojich obilných obetí, svojich liatych obetí alebo konečne čo do svojich pokojných obetí.
40. - - -

  Numbers (29/36)