Numbers (28/36)  

1. <Rôzne obeti; ustavičná>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Prikáž synom Izraelovým a povieš im: Pozorujte na to, aby ste mi donášali môj obetný dar, môj chlieb na moje ohňové obeti, moju upokojujúcu vôňu na čas, tomu určený.
3. A povieš im: Toto je ohňová obeť, ktorú budete donášať JeHoVaHovi: ročných baránkov bez vady, dvoch na deň, zápalnú to obeť ustavičnú.
4. Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého budeš obetovať medzi večerom.
5. A desatinu efy jemnej múky bielej na obilnú obeť, zamiesenej v oleji, získanom tlčením, ktorého bude štvrtina hína.
6. To je ustavičná obeť zápalná, ktorá bola pripravená na vrchu Sinai na upokojujúcu vôňu, ohnivá to obeť JeHoVaHovi.
7. Jej liata obeť je štvrtina hína na jedného baránka; vo svätyni obetuj liatu obeť silného nápoja JeHoVaHovi.
8. A druhého baránka budeš obetovať medzi večerom. Obetovať budeš ako obilnú obeť rannú tak i jej liatu obeť, ohňovú obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
9. <Sobotná obeť>A sobotného dňa budeš obetovať dvoch baránkov, jednoročných, bez vady, a dve desatiny jemnej múky bielej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou, i jej liatu obeť.
10. To je zápalná obeť sobotná na jej sobotu, krome zápalnej obeti ustavičnej a jej liatej obeti.
11. A na prvé dni svojich mesiacov budete obetovať zápalnú obeť JeHoVaHovi: juncov z rožného statku, dvoch, a jedného barana, sedem jednoročných baránkov bez vady.
12. A tri desatiny bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou k jednému juncovi, a dve desatiny bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou k jednému baranovi.
13. A po desatine bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou k jednému baránkovi, zápalná to obeť upokojujúcej vône, ohňová obeť JeHoVaHovi.
14. Ich liate obeti budú toto: pol hína vína bude na jedného junca, tretina hína na barana a štvrtina hína na baránka. To je zápalná obeť mesačná v svoj mesiac, a tak bude každého mesiaca v roku.
15. A jeden kozol z kôz na obeť za hriech JeHoVaHovi korme zápalnej obeti ustavičnej obetovať sa bude i jeho liata obeť.
16. <Veľkonočná obeť>Ale prvého mesiaca štrnásteho dňa toho mesiaca bude Veľká noc JeHoVaHova.
17. A pätnásteho dňa toho mesiaca bude slávnosť; sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby.
18. Prvého dňa bude sväté shromaždenie. Nebudete robiť nijakej služobnej práce robotného dňa.
19. Ale budete obetovať ohňovú obeť na zápal JeHoVaHovi, juncov z ročného statku, dvoch, a jedného barana a sedem ročných baránkov, ktorí vám budú bez vady.
20. A ich obilnú obeť, jemnej múky bielej, zamiesenej v oleji; tri desatiny efy budete obetovať na junca a dve desatiny na barana;
21. po desatine budeš obetovať na jedného baránka tých siedmich baránkov.
22. A jedného kozla budeš obetovať na obeť za hriech pokryť na vás hriech.
23. Krome zápalnej obeti rannej, ktorá je zápalnou obeťou ustavičnou, budete obetovať tamto.
24. To isté budete obetovať deň ako deň sedem dní, chlieb ohňovej obeti upokojujúcej vône JeHoVaHovi: krome zápalnej obeti ustavičnej sa bude obetovať, i jej liata obeť.
25. A siedmeho dňa vám bude sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej služobnej práce robotného dňa.
26. <V deň prvých plodov>A v deň prvých plodov, keď budete obetovať JeHoVaHovi obilnú obeť novú vo svojich týždňoch, tiež vám bude sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej služobnej práce robotného dňa.
27. Budete obetovať zápalnú obeť na upokojujúcu vôňu JeHoVaHovi, juncov z rožného statku, dvoch, jedného barana, sedem ročných baránkov.
28. A ich obilnú obeť: bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na jedného barana,
29. po desatine na jedného baránka tých siedmich baránkov.
30. Jeden kozol z kôz pokryť na vás hriech.
31. Krome zápalnej obeti ustavičnej i jej obilnej obeti obetovať to budete. Bez vady vám budú, aj ich liate obeti.

  Numbers (28/36)