Numbers (17/36)  

1. <Palica Áronova zakvitne>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a vezmi od nich po jednej palici na každý dom otca, od všetkých ich kniežat, podľa domu ich otcov, dvanásť palíc. Každého meno napíšeš na jeho palicu.
3. A meno Áronovo napíšeš na palicu Léviho, lebo vše jedna palica bude za hlavu domu ich otcov.
4. Složíš ich v stáne shromaždenia pred svedoctvom, kam prichádzavam k vám.
5. A stane sa, že toho muža, ktorého si vyvolím, toho palica zakvitne, a tak upokojím a shodím so seba reptania synov Izraelových, ktorými repcú proti vám.
6. Tak hovoril Mojžiš synom Izraelovým, a dali k nemu všetky ich kniežatá svoje palice, vše za jedno knieža jedna palica, podľa domu svojich otcov, dvanásť palíc, a palica Áronova bola medzi ich palicami.
7. A Mojžiš složil palice pred JeHoVaHom v stáne svedoctva.
8. A stalo sa na druhý deň, že Mojžiš vošiel do stánu svedoctva, a hľa, palica Áronova vzpučala, za dom Léviho, a vydajúc puky zakvitla a vydala zrelé mandle.
9. A Mojžiš vyniesol všetky palice zpred JeHoVaHa ku všetkým synom Izraelovým. A videli a vzali každý svoju palicu.
10. Potom riekol JeHoVaH Mojžišovi: Vráť palicu Áronovu pred svedoctvo, aby sa opatrovala na znamenie pre synov vzbúry, a učiníš koniec ich reptaniu proti mne, aby nepomreli.
11. A Mojžiš učinil tak, ako mu prikázal JeHoVaH, tak učinil.
12. A synovia Izraelovi vraveli Mojžišovi: Hľa, mrieme, hynieme, všetci hynieme.
13. Každý, kto sa priblíži, kto sa priblíži príbytku JeHoVaHovmu, zomrie. Či len všetci, až do posledného pomrieme?

  Numbers (17/36)