Numbers (15/36)  

1. <O niektorých obetiach: ohňová, obilná, liata obeť>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme svojich bydlísk, ktorú vám ja dám,
3. a pripravíte JeHoVaHovi ohňovú obeť, zápal, alebo bitnú obeť plniac nejaký zvláštny sľub alebo za dobrovoľnú obeť alebo obetujúc pri svojich výročitých slávnostiach, aby ste učinili upokojujúcu vôňu JeHoVaHovi z hoviad alebo z drobného dobytka,
4. vtedy bude obetovať ten, kto bude obetovať svoj obetný dar, JeHoVaHovi, a to obilnú obeť, bielej múky jemnej desatinu efy, zamiesenej vo štvrtine hína oleja.
5. A vína na liatu obeť štvrtinu hína budeš obetovať na zápal alebo k bitnej obeti, k jednému baránkovi.
6. Alebo k baranovi budeš obetovať obilnú obeť, bielej múky jemnej dve desatiny, zamiesenej v oleji, v tretine hína.
7. <Prvotiny. Obeť pozdvihnutia>A vína na liatu obeť, tretinu hína, budeš obetovať na upokojujúcu vôňu JeHoVaHovi.
8. A keď budeš obetovať junca na zápal alebo na bitnú obeť plniac nejaký zvláštny sľub alebo pokojnú obeť JeHoVaHovi,
9. vtedy bude obetovať obetujúci na junca obilnú obeť, bielej múky jemnej tri desatiny efy, zamiesenej v oleji pol hína.
10. A vína budeš obetovať na liatu obeť pol hína. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
11. Tak sa učiní jednému volovi alebo jednému baranovi alebo drobnému dobytčaťu, už či bude z oviec a či z kôz.
12. Podľa počtu kusov, koľko ich budete obetovať, učiníte tak jednému každému, podľa ich počtu.
13. Každý zrodený doma učiní tak, tie veci, obetujúc ohňovú obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi,
14. Ak bude u vás pohostíniť pohostín alebo už ktokoľvek, kto bude medzi vami po vašich pokoleniach a učiní ohňovú obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi, jako to vy robíte, tak urobí aj on.
15. Čo do shromaždenia, jedno a to isté ustanovenie bude vám i pohostínovi, ktorý by pohostínil medzi vami. Bude to večným ustanovením po vašich pokoleniach, ako ste vy, tak bude aj pohostín pred JeHoVaHom.
16. Jeden zákon a jedno a to isté právo bude vám i pohostínovi, ktorý bude pohostíniť u vás.
17. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
18. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme, do ktorej vás ja vovediem,
19. a budete už jesť z chleba zeme, budete obetovať obeť pozdvihnutia JeHoVaHovi,
20. prvotinu svojho cesta, koláč budete obetovať obeťou pozdvihnutia. Ako obeť pozdvihnutia z humna, tak ju budete pozdvihujúc obetovať.
21. Z prvotiny svojho cesta budete dávať JeHoVaHovi obeť pozdvihnutia po svojich pokoleniach.
22. <Obeti za poblúdenia jednotlivca i obce. Hriech zo spupnosti>A keby ste poblúdili a neučinili by ste všetkých tých prikázaní, ktoré hovoril JeHoVaH Mojžišovi,
23. všetkého toho, čo vám prikázal JeHoVaH skrze Mojžiša, od toho dňa, v ktorý to prikázal JeHoVaH, i potom, po vašich pokoleniach,
24. a bude, ak by bolo vykonané tak, že by to bolo skryté pred očami obce, z poblúdenia, vtedy obetovať budú, celá obec, junca, z hoviad, a to jedného zápalnou obeťou na upokojujúcu vôňu JeHoVaHovi a jej obilnú obeť a jej liatu obeť podľa ustanoveného poriadku, a jedného kozla, z kôz, obeťou za hriech.
25. Tak prikryje kňaz hriech na celej obci synov Izraelových, a odpustí sa im, lebo to bolo poblúdenie. A tedy oni donesú svoj obetný dar, ohňovú obeť JeHoVaHovi, a svoju obeť za hriech pred JeHoVaHa za svoje poblúdenie,
26. a odpustí sa celej obci synov Izraelových i pohostínovi, ktorý pohostíni medzi nimi. Lebo je to pre všetok ľud za poblúdenie.
27. A keby zhrešila jednotlivá duša z poblúdenia, vtedy bude obetovať ročnú kozu obeťou za hriech.
28. A kňaz pokryje hriech na poblúdivšej duši, keď zhrešila z poblúdenia, pred JeHoVaHom; pokryť má na ňom hriech, a odpustí sa mu.
29. A či už zrodený doma, niekto medzi synmi Izraelovými, a či pohostín, ktorý pohostíni medzi nimi, jeden a ten istý zákon budete mať pre toho, kto bude obetovať za poblúdenie.
30. Ale duša, ktorá by povýšenou rukou vykonala zlé, zo spupnosti, už či niekto z tých, ktorí sú zrodení doma a či niekto z pohostínov, taký človek hrubo urazil JeHoVaHa, a tedy tá duša bude vyťatá zprostred svojho ľudu,
31. lebo pohŕdnul slovom JeHoVaHovým a zrušil jeho prikázanie; cele iste bude tá duša vyťatá; jej neprávosť zostane na nej.
32. <Porušil sobotu. Drevo. Kytky na pamäť>A stalo sa, keď boli synovia Izraelovi na púšti, že našli muža, ktorý sbieral drevo v sobotný deň.
33. A tí, ktorí ho našli sbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci.
34. A dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, čo sa mu má učiniť.
35. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Ten človek zomrie! Celá obec ho ukameňuje vonku za táborom.
36. Vtedy ho vyviedli, celá obec, von za tábor a ukameňovali ho, aj zomrel, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
37. A JeHoVaH povedal Mojžišovi a riekol:
38. Hovor synom Izraelovým a povieš im, aby si robili kytky na okraje svojich rúch po všetkých svojich pokoleniach a dajú na kytku okraja svojho rúcha hyacintovomodrý motúzok.
39. A bude vám za kytku na pamäť, aby ste, keď ho uvidíte, rozpamätali sa na všetky prikázania JeHoVaHove, aby ste ich činili a nechodili za svojím srdcom ani za svojimi očima, za čím vy odchádzajúc smilníte.
40. Ale aby ste pamätali na všetky moje prikázania a činili ich a aby ste tak boli svätí svojmu Bohu.
41. Ja som JeHoVaH, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom. Ja JeHoVaH, váš Bôh.

  Numbers (15/36)