Numbers (12/36)  

1. <Reptanie Márie a Árona proti Mojžišovi. Pokuta>A Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Ethiopku, ktorú si vzal, lebo si vzal ženu Ethiopku.
2. Povedali: Či len s Mojžišom hovoril JeHoVaH? Či azda nehovoril aj s nami? A počul to JeHoVaH.
3. A Mojžiš bol veľmi pokorný človek, pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme.
4. A hneď povedal JeHoVaH Mojžišovi, Áronovi a Márii: Vyjdite vy traja ku stánu shromaždenia. A vyšli oni traja.
5. Vtedy sostúpil JeHoVaH v oblakovom stĺpe a stál pri dveriach stánu a zavolal Árona a Máriu, a vyšli oni dvaja.
6. A riekol: Nože počujte moje slová: Ak máte kedy proroka JeHoVaHovho, dám sa mu poznať vo videní, vo snách hovorím s ním.
7. Nie tak môj služobník Mojžiš, ktorý je verný v celom mojom dome.
8. Ústa k ústam hovorím s ním a zjavne, a nie v záhadnej reči, a hľadí na podobu JeHoVaHovu. Nuž prečože ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?
9. A zapálil sa na nich hnev JeHoVaHov, a odišiel.
10. A uhnul aj oblak zponad stánu. A hľa, Mária bola malomocná, biela jako sneh. A keď pozrel Áron na Máriu, hľa, bola malomocná.
11. Vtedy riekol Áron Mojžišovi: Vypočuj ma, môj pane, neskladaj, prosím, na nás hriechu, pretože sme sa dopustili bláznovstva a že sme hrešili.
12. Nech nie je, prosím, ako mŕtvy, ktorý, keď vychádza zo života svojej matky, má polovicu svojho tela strávenú.
13. A Mojžiš volal na JeHoVaHa a vravel: Ó, silný Bože, prosím, uzdrav ju!
14. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: A čo, keby jej jej otec napľul do tvári, či by sa nemusela hanbiť sedem dní? Zatvorí sa na sedem dní vonku za táborom, a potom sa zase vovedie.
15. A tak bola Mária zatvorená vonku za táborom sedem dní. A ľud sa nehnul ďalej, až zase doviedli Máriu.
16. - - -

  Numbers (12/36)