Numbers (11/36)  

1. <Reptanie ľudu. Primiešanci. Manna>A ľud bol sťa samí takí, ktorí si sťažujú a hovoril zlé v uši JeHoVaHove. A keď to počul JeHoVaH, roznietil sa jeho hnev, a zapálil sa proti nim oheň JeHoVaHov a trávil v zadnom konci tábora.
2. Vtedy kričal ľud na Mojžiša, a Mojžiš sa modlil JeHoVaHovi, a oheň zhasol.
3. A nazval meno toho miesta Tabéra (* Zapálenie), lebo sa bol proti nim zapálil oheň JeHoVaHov.
4. A primiešanej sberby, ktorá bola medzi nimi, zmocnila sa veľká žiadosť. A obrátiac sa plakali, aj synovia Izraelovi a vraveli: Kto nám dá jesť mäso?
5. Rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte zadarmo, na uhorky, na melony, na por, na cibuľu a na cesnak.
6. Ale teraz je naša duša vypráhla; nieto ničoho, nevidia naše oči ničoho iba tú mannu.
7. A manna bola jako semeno koriandrové a farbu mala jako farba bdelium.
8. A ľud chodil sem a ta, a sberali a mleli žernovmi alebo tĺkli v mažiaroch, varili v hrnci a robili z nej koláče, a jej chuť bola jako chuť čerstvého oleja.
9. A keď padala rosa na tábor vnoci, padala naň i manna.
10. A Mojžiš počul, že ľud plače radom po svojich čeľadiach, každý pri dveriach svojho stánu. Vtedy sa veľmi roznietil hnev JeHoVaHov, a bolo to zlé i v očiach Mojžišových.
11. <Mojžiš si sťažuje Bohu>A Mojžiš povedal JeHoVaHovi: Prečo si urobil tak zle svojmu služobníkovi, a prečo som nenašiel milosti v tvojich očiach, že si složil na mňa bremeno všetkého tohoto ľudu?
12. Či som ja nosil všetok tento ľud v živote? Či som ho ja splodil, že mi hovoríš: Nes ho vo svojom lone, jako nosí pestún nemluvňa, a zanes do zeme, ktorú si prísahou zasľúbil jeho otcom?
13. Kde odkiaľ vezmem mäso, aby som dal všetkému tomuto ľudu, lebo plačú na mňa a hovoria: Daj nám mäsa, aby sme jedli!
14. Nebudem ja sám môcť niesť všetok tento ľud, lebo mi je priťažký.
15. Ak mi máš takto robiť, zabi ma, prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach; ale nech nehľadím na svoje trápenie.
16. <Sedemdesiati starší. Mäso>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Shromaždi mi sedemdesiatich mužov zo starších Izraelových, o ktorých vieš, že sú to starší ľudu a jeho správcovia, a pojmeš ich ku stánu shromaždenia, a nech tam stoja s tebou.
17. A ja sostúpim a budem tam hovoriť s tebou a vezmem z ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich, a ponesú spolu s tebou bremeno ľudu, a neponesieš ty sám.
18. A ľudu povieš: Posväťte sa na zajtra a budete jesť mäso, lebo ste plakali do uší JeHoVaHových hovoriac: Kto nám dá jesť mäso, lebo nám lepšie bolo v Egypte, a tedy vám dá JeHoVaH mäso, a budete jesť.
19. Nebudete ho jesť jeden deň ani dva dni ani päť dní ani desať dní ani dvadsať dní.
20. Ale za celý mesiac, až vám pojde z vašich nozdier a zoškliví sa vám, pretože ste pohŕdli JeHoVaHom, ktorý je vo vašom strede, a plakali ste pred ním a vraveli: Prečo sme len vyšli z Egypta?!
21. A Mojžiš riekol: Šesťsto tisíc peších je ľudu, medzi ktorými som ja, a ty hovoríš: Dám im mäsa, aby jedli za celý mesiac.
22. Či sa im nabije drobného dobytka a rožného statku, aby im postačilo? Či sa im azda shromaždia všetky ryby mora, aby im bolo dosť?
23. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Či je azda ruka JeHoVaHova prikrátka vykonať to? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo a či nič.
24. Vtedy vyšiel Mojžiš a hovoril ľudu slová JeHoVaHove a shromaždil sedemdesiatich mužov zo starších ľudu a postavil ich vôkol stánu.
25. A JeHoVaH sostúpil v oblaku a hovoril mu a vzal z ducha, ktorý bol na ňom, a dal na sedemdesiatich mužov, na tých starších. A stalo sa, ako spočinul na nich duch, že prorokovali, ale potom nikdy viacej.
26. A dvaja mužovia zostali v tábore; jednému bolo meno Eldád, a druhému bolo meno Médad, a duch spočinul aj na nich, lebo aj oni boli medzi zapísanými, ale neboli vyšli k stánu a prorokovali v tábore.
27. Tu pribehol mládenec a oznámil Mojžišovi a riekol: Eldád a Médad prorokujú v tábore.
28. A na to odpovedal Jozua, syn Núnov, služobník Mojžišov, jeden z jeho mládencov, a riekol: Môj pane, Mojžišu, zabráň im!
29. Ale Mojžiš mu povedal: Či ty žiarliš za mňa? No, bárs by všetok ľud JeHoVaHov boli samí proroci. Lebo JeHoVaH dal na nich svojho ducha.
30. Potom sa odobral Mojžiš zpät do tábora, on i starší Izraelovi.
31. <Prepelice. Hroby.>A tu sa vyrútil vietor od JeHoVaHa, ktorý zachvátil prepelice so sebou od mora a spustil ich na tábor asi na deň cesty z jednej strany a asi na deň cesty z druhej strany, vôkol tábora, asi na dva lakte na tvári zeme.
32. Vtedy vstal ľud a bol na nohách celý ten deň a celú noc i celý nasledujúci deň, a shromažďovali prepelice. A ten, kto málo nasbieral, nasbieral desať chómerov, a porozkladali si ich všade vôkol tábora.
33. Ale kým ešte bolo mäso medzi ich zubami, prv ako bolo požuvané, zapálil sa hnev JeHoVaHov na ľud, a JeHoVaH uderil na ľud a spôsobil porážku, veľmi velikú.
34. Preto nazvali meno toho miesta Kibrót-hattaavé (* Hroby-žiadosti), lebo tam pochovali ľud, tých, ktorí si žiadali.
35. Z Kibrót-hattaavé sa rušal ľud do Chaceróta, a boli v Chaceróte.

  Numbers (11/36)