Numbers (10/36)  

1. <Strieborné trúby>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Sprav si dve trúby zo striebra; z kujného striebra ich spravíš, a budú ti na svolávanie obce a dávať povel, aby sa rušaly tábory.
3. Kedykoľvek zatrúbia na ne, shromaždí sa k tebe celá obec, ku vchodu do stánu shromaždenia.
4. Ak zatrúbia iba na jednu, shromaždia sa k tebe kniežatá, hlavy tisícov Izraelových.
5. A keď budete pretrubovať, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na východ.
6. A keď budete pretrubovať druhý raz, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na juh. Pretrubovať budú, keď sa budú mať rušať.
7. Ale keď budete svolávať shromaždenie, iba zatrúbite a nebudete pretrubovať.
8. Synovia Áronovi, kňazi, budú trúbiť na tie trúby, a budú vám na večné ustanovenie po vašich pokoleniach.
9. A keď pojdete vo svojej zemi do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás bude sužovať, budete trúbiť na trúby, a tak prijdete na pamäť pred JeHoVaHom, svojím Bohom, a budete zachránení od svojich nepriateľov.
10. I v deň svojej radosti i vo svoje výročné slávnosti i v prvé dni svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi zápalnými obeťami i nad svojimi bitnými obeťami pokojnými, a budú vám na pamäť pred vaším Bohom. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
11. <Odchod s púšte Sinai. Poriadok>A stalo sa druhého roku druhého mesiaca dvadsiateho dňa toho mesiaca, že sa dvihnul oblak zponad príbytku svedoctva.
12. A synovia Izraelovi sa rušali, podľa svojho poradia, z púšte Sinai. A oblak zastál a býval na púšti Fárane.
13. A tak sa rušali prvý raz, na rozkaz JeHoVaHov, pod správou Mojžišovou.
14. Najprv sa rušal prápor tábora synov Júdových podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Názon, syn Amminadábov.
15. Nad vojskom pokolenia synov Izachárových bol Nataneel, syn Cuárov,
16. a nad vojskom pokolenia synov Zabulonových bol Eliáb, syn Chelonov.
17. A keď bol složený príbytok, rušali sa synovia Geršonovi a synovia Meráriho, nosiči príbytku.
18. Potom sa rušal prápor tábora Rúbenovho podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Elicúr, syn Šedeúrov.
19. Nad vojskom pokolenia synov Simeonových bol Šelumiel, syn Cúrišaddajov,
20. a nad vojskom pokolenia synov Gádových bol Eliasaf, syn Deuelov.
21. A rušali sa aj Kehátovci, nosiči svätyne. A tamtí postavili príbytok, kým títo neprišli.
22. Potom sa rušal prápor tábora synov Efraimových podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Elišáma, syn Ammihúdov.
23. Nad vojskom pokolenia synov Manassesových bol Gamaliel, syn Pedahcúrov,
24. a nad vojskom pokolenia synov Benjaminových bol Abidán, syn Gideoniho.
25. A rušal sa prápor tábora synov Dánových ako zadný voj všetkých táborov, podľa ich vojsk. A nad jeho vojskom bol Achiezer, syn Ammišaddajov.
26. Nad vojskom pokolenia synov Aserových bol Pagiel, syn Ochránov,
27. a nad vojskom pokolenia synov Naftaliho bol Achíra, syn Enánov.
28. To bol poriadok, v akom sa rušali synovia Izraelovi so svojimi vojskami. A tedy tak sa rušali.
29. <Chobáb>A Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Reguela, Madiana, svojho svokra: Tiahneme na miesto, o ktorom povedal JeHoVaH: To dám vám. Poď s nami, a dobre ti učiníme, lebo JeHoVaH hovoril dobré o Izraelovi.
30. Ale on mu odpovedal: Nepojdem, ale pojdem do svojej zeme a ku svojim príbuzným.
31. No, Mojžiš povedal: Neopusti nás, prosím, lebo preto, že vieš, kde by sme mali táboriť na púšti, budeš nám očima.
32. A stane sa, keď pojdeš s nami, a prijde to dobré, ktoré učiní JeHoVaH s nami, že ti tiež učiníme dobré.
33. <Pochod troch dní. Povstaň, JeHoVaHu.>A tak sa rušali od vrchu JeHoVaHovho cesty troch dní, a truhla smluvy JeHoVaHovej išla pred nimi cesty troch dní, aby im vyhľadala miesto odpočinutia.
34. A oblak JeHoVaHov bol nad nimi vodne, keď sa rušali z tábora.
35. A bolo, kedykoľvek sa rušala truhla, že povedal Mojžiš: Povstaň, JeHoVaHu, aby sa rozpŕchli tvoji nepriatelia, a aby utekali pred tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia!
36. A keď ju složili na pokoj, hovoril: Navráť sa, JeHoVaHu, k desať tisícom tisícov Izraela!

  Numbers (10/36)