Nahum (2/3)  

1. <Zkaza lúpežníckeho mesta Ninive. Ide Nabuchodonozor>Pustošiteľ, ktorý všetko rozmetáva, vyšiel hore na tvoju tvár, ó, zem! Strážiť svoju pevnosť! Pozoruj na cestu, posilni bedrá, sober dovedna silu!
2. Lebo JeHoVaH navráti dôstojnosť Jakobovu jako dôstosnosť Izraelovu, pretože ich vyprázdnili lúpežníci a zkazili ich révy.
3. Štít jeho udatných je červený, silní mužovia sú odiati v šarláte, vozy v ohni ocele v deň jeho prípravy, a jedle pík sa mocne trasú.
4. Vozy šialene behajú po uliciach; s rachotom sa predbiehajú po námestiach; na pohľad sú jako fakle, lietajú ako blesky.
5. Spomenie si na svojich slávnych; budú klesať na svojich pochodoch, ponáhľať sa budú k jeh (mesta) múru, a útočný kryt je pripravený.
6. Brány od strany riek sú otvorené, a palác sa rozplýva.
7. Stojí! Dcéra Ninive bude odhalená, bude odvedená hore do zajatia, a jej dievky vedúc ju budú lkať ako holubice bijúc sa vo svoje prsia.
8. A Ninive bolo jako jazero, plné vôd, hneď od svojho začiatku. Ale ony utečú. Stojte! Postojte! budú volať; ale nebude toho, kto by sa ozrel.
9. Chvátajte striebro, chvátajte zlato, lebo veď nieto konca nahromadenému bohatstvu, sláve, pre všelijaké vzácne klenoty.
10. Prázdne a vyprázdnené, ba úplne spustošené bude Ninive. A srdce sa rozplynie; kolená budú trepotať; kŕčovitá bolesť bude po celých bedrách, a tváre všetkých zblednú.
11. Kde je peleš ľvov, to pastvisko pre ľvíčatá, kam chodieval lev a ľvica i mláďa ľva, a kde nebolo toho, kto by bol postrašil?!
12. Lev, ktorý trhajúc lovil pre potrebu svojich mláďat a dávil svojim ľviciam, naplňoval lúpežou svoje diery a svoje brlohy korisťou!
13. Hľa, prijdem na teba, hovorí JeHoVaH Zástupov; a popálim jeho vozy v dyme, tvoje ľvíčatá požerie meč, a vyplienim tvoju lúpež, zo zeme, a nepočuje sa už viacej hlas tvojich poslov.

  Nahum (2/3)