Micah (2/7)  

1. <Pre rôzne hriechy hrozí Pán trestami>Beda tým, ktorí vymýšľajú neprávosť a snujú zlé na svojich ležiskách; potom za svetla rána to vykonajú, lebo je to v moci ich ruky.
2. Žiadostiví sú polí a rabujú, i domov, a berú a utiskujú muža i jeho dom, a to každého i jeho dedičstvo.
3. Preto takto hovorí JeHoVaH: Hľa, myslím proti tejto čeľadi zlé, odkiaľ nevytiahnete svojich krkov ani nebudete chodiť hrdo, lebo to bude zlý čas.
4. Toho dňa budú používať o vás podobenstvo, budú nariekať žalostným nárekom a povedia: Sme úplne spustošení. Zamenil majiteľa podiel môjho ľudu. Jakože sa zase navráti ku mne?! Odvrátencovi rozdelil naše pole.
5. Preto nebudeš mať toho, kto by zahodil merné lano na los v zhromaždení JeHoVaHovom.
6. <Ľud, ktorý miluje falošných prorokov. Milostivé zasľúbenie Kliesniteľa>Neprorokujte! prorokujú. Keď nebudú týmto prorokovať, neuhnú pohanenia.
7. Oj, ty, ktorý si pomenovaný domom Jakobovým, či ešte je netrpezlivý JeHoVaH, ak toto jeho skutky? Či nepôsobia moje slová dobre tomu, kto chodí úprimne?
8. A toď, od včera povstal môj ľud obrátiac sa v nepriateľa; s rúcha násilnícky strhuje plášť tých, ktorí idú ubezpečení pomimo; sú jako tí, ktorí sa navracujú z vojny.
9. Vyháňate ženy môjho ľudu, každú z domu jej rozkoší; s jej malých detí beriete moju slávu na veky.
10. Vstaňte a iďte, lebo toto nie je odpočinutie, pre nečistotu, ktorá kazí, a to hroznou zkazou.
11. Keby niekto chodiac za vetrom a za lžou klamal a povedal: Budem ti prorokovať o víne a o opojnom nápoji, nuž bol by prorokom tohoto ľudu.
12. Istotne ťa soberiem, Jakobe, celého; istotne shromaždím ostatok Izraela; soženiem ho dovedna jako ovce Bocry, jako stádo naprostred jej pastviska; hukotať budú pre množstvo ľudu.
13. Kliesniteľ pojde pred nimi hore; preboria sa a prejdú, prejdú bránou a vyjdú ňou, a ich kráľ pojde pred nimi, a JeHoVaH vodcom na ich čele.

  Micah (2/7)