Malachi (4/4)    

1. <Deň JeHoVaHov hrozný. Slnce spravedlivosti bohabojným>Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí jako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý prijde, hovorí JeHoVaH zástupov, takže im neponechá ani koreňa ani haluzi.
2. Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá.
3. A pošliapem bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí JeHoVaH Zástupov.
4. <Pamätať na zákon Mojžišov. Eliáš prijde>Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho sližobníka, ktorému som prikázal na Hórebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy.
5. Hľa ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň JeHoVaHov, veľký a strašný.
6. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.

  Malachi (4/4)