Malachi (1/4)  

1. <Slepá nevďačnosť Izraelova: V čom nás miluješ?!>Bremä slova JeHoVaHovho, odkázané Izraelovi po Malachiášovi.
2. Milujem vás, hovorí JeHoVaH. Ale vy hovoríte: V čom nás miluješ? Či nebol Ezav Jokobovi bratom? hovorí JeHoVaH. A miloval som Jakoba
3. a Ezava som nenávidel; obrátil som jeho vrchy na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom pustiny.
4. Keď povie Edom: Porazení sme, ale zase vystavíme rumy, takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Oni budú staväť, a ja budem boriť, a nazovú ich územím bezbožnosti a ľudom, na ktorý sa hnevá JeHoVaH a tak až na veky.
5. Vaše oči to uvidia, a vy poviete: Veľký je JeHoVaH nad územím Izraelovým!
6. <Nehodnými obeťami poškvrňujú meno Božie>Syn ctí otca a sluha svojho pána; ale jestli som ja otec, kde je moja česť? A jestli som pánom kde moja bázeň? hovorí JeHoVaH Zásupov, vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom a hovoríte: V čom opovrhujeme tvojím menom?
7. Donášate na môj oltár poškvrnený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškvrňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom JeHoVaHovým sa opovrhuje.
8. A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé; a keď dovádzate chromé alebo nemocné, to nie je zlé! Nože obetuj to svojmu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či pohliadne na teba? hovorí JeHoVaH Zástupov.
9. Preto teraz nože sa pokorne modlite pred tvárou silného Boha, a zmiluje sa nad nami! Ale keďže to pošlo z vašej ruky, či aj pohliadne pre vás na niekoho? hovorí JeHoVaH Zástupov.
10. Oj, aby aj bol niekto medzi vami, kto by zamkol dvere, a neosvecovali by ste nadarmo môjho oltára! Nemám vo vás záľuby, hovorí JeHoVaH Zástupov, a nechcem obetného daru obilného z vašej ruky.
11. Lebo od východu slnca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mieste sa kadí a obetuje môjmu menu, a to čistý obetný dar obilný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí JeHoVaH Zástupov.
12. Ale vy ho poškvrňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečistený, a jeho ovocím, jeho pokrmom sa opovrhuje.
13. A k tomu hovoríte, hľa, vraj, aký to trud! A fúkate naň pohrdlivo, hovorí JeHoVaH Zástupov, a donášate ulúpené, chromé a nemocné a tak donášate obetný dar obilný; či azda to mám so záľubou prijať z vašej ruky? hovorí JeHoVaH.
14. Ale zlorečený je ten, kto klame, kto majúc vo svojom stáde samca sľubuje a obetuje Pánovi zkazené! Lebo ja som veľký Kráľ, hovorí JeHoVaH Zástupov, a moje meno je strašné medzi národami.

      Malachi (1/4)