Leviticus (9/27)  

1. <Prvá služba a obeť Áronova pred JeHoVaHom za neho i za ľud>A stalo sa ôsmeho dňa, že povolal Mojžiš Árona a jeho synov i starších Izraelových
2. a povedal Áronovi: Vezmi si teľa z rožného statku na obeť za hriech a barana na zápalnú obeť, oboje bez vady, a obetuj ich pred JeHoVaHom.
3. A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš: Vezmite kozla z kôz na obeť za hriech a teľa a baránka, oboje ročné, bez vady, na zápalnú obeť,
4. a vola a barana zase na pokojnú obeť obetovať ich bitnou obeťou pred JeHoVaHom, aj obilnú obeť, zamiesenú v oleji, lebo dnes sa vám ukáže JeHoVaH.
5. Vtedy vzali to, čo prikázal Mojžiš, pred stán shromaždenia, a pristúpili, celá obec, a stáli pred JeHoVaHom.
6. A Mojžiš povedal: Toto je vec, ktorú prikázal JeHoVaH, aby ste ju učinili, a ukáže sa vám sláva JeHoVaHova.
7. A Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru a obetuj svoju obeť za hriech a svoju zápalnú obeť a pokry hriech za seba a za ľud a obetuj obetný dar ľudu a pokry hriech za nich, tak ako prikázal JeHoVaH.
8. Vtedy pristúpil Áron k oltáru a zabil teľa obeti za hriech, ktorá bola za neho.
9. A synovia Áronovi doniesli k nemu krv, a on omočil svoj prst do krvi a dal na rohy oltára a ostatnú krv vylial k základu oltára.
10. Ale tuk a ľadviny a bránicu z pečene z obeti za hriech kadiac spálil na oltári, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
11. A mäso i kožu spálil ohňom vonku za táborom.
12. Potom zabil zápalnú obeť, a synovia Áronovi mu podali krv, a pokropil ňou na oltár dookola.
13. A podali mu i zápalnú obeť po jej kusoch i hlavu, a kadiac pálil na oltári.
14. A vymyjúc vnútornosti i nohy kadil a spálil to so zápalnou obeťou na oltári.
15. Obetoval aj obetný dar ľudu a vzal kozla obeti za hriech, ktorý bol za ľud, a zabil ho a obetoval obeťou za hriech ako tam prv.
16. A obetoval zápalnú obeť a pripravil ju podľa ustanoveného poriadku.
17. A tak obetoval aj obilnú obeť a naplnil z nej svoju ruku a kadiac pálil to na oltári, krome zápalnej obeti rannej.
18. A zabil vola i barana, pokojnú to obeť bitnú, ktorá bola za ľud, a synovia Áronovi mu podali krv, a kropil ňou na oltár dookola.
19. Podali mu aj tuky z vola i z barana, chvost a tuk, ktorý pokrýval vnútornosti, ľadviny aj bránicu pečene
20. a položili tuky na prsia, a kadiac pálil tuky na oltári.
21. A prsia i pravé plece vznášal Áron na rukách obeťou povznášania pred JeHoVaHom, tak ako prikázal Mojžiš.
22. Potom pozdvihol Áron svoje ruky k ľudu a požehnal ho a sostúpil od obetovania obeti za hriech a zápalnej obeti a pokojnej obeti.
23. A Mojžiš a Áron vošli do stánu shromaždenia a keď vyšli, požehnali ľud, a vtedy sa ukázala sláva JeHoVaHova všetkému ľudu.
24. A vyšiel oheň zpred tvári JeHoVaHovej a strávil, čo bolo na oltári, zápalnú obeť i tuky, čo keď videl všetok ľud, zkríkli radosťou a padli na svoju tvár.

  Leviticus (9/27)