Leviticus (3/27)  

1. <Pokojná obeť bitná z hoviad>Ak bude jeho obetný dar pokojnou obeťou bitnou, a bude obetovať z hoviad, už či to bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadné ho bude obetovať pred JeHoVaHom.
2. A vzloží svoju ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pri dveriach stánu shromaždenia, a synovia Áronovi, kňazi, budú kropiť krvou na oltár dookola.
3. A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť JeHoVaHovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
4. a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako aj bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami.
5. A kadiac budú to páliť synovia Áronovi na oltári so zápalnou obeťou, ktorá bude na dreve, položenom na ohni, a to bude ohňová obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
6. <Pokojná obeť z oviec>A keď bude jeho obetný dar z drobného dobytka na pokojnú obeť bitnú JeHoVaHovi, už či bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadné ho bude obetovať.
7. Ak bude obetovať svoj obetný dar ovcu, obetovať ju bude pred JeHoVaHom.
8. A vzloží svoju ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jeho krvou, krvou jeho daru, na oltár dookola.
9. A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť JeHoVaHovi, jej tuk, celý chvost, ktorý odníme pri samom chrbte, a tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, ako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
10. aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami.
11. A kadiac bude to páliť kňaz na oltári. To je pokrm ohňovej obeti JeHoVaHovi.
12. <Pokojná obeť z kôz>Keď bude jeho obetným darom koza, bude ju obetovať pred JeHoVaHom.
13. A vzloží svoju ruku na jej hlavu a zabije ju pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jej krvou na oltár dookola.
14. A bude z nej obetovať svoj obetný dar, ohňovú obeť JeHoVaHovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
15. a obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako i bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami.
16. A kadiac kňaz bude to páliť na oltári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu; všetok tuk bude JeHoVaHovi.
17. To bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.

  Leviticus (3/27)