Leviticus (2/27)  

1. <Obilná obeť>Keby obetoval niektorý človek obetný dar obilnej obeti JeHoVaHovi, jeho obetným darom bude biela múka jemná, a naleje ku nej do nádoby oleja a dá ku nej kadiva.
2. A donesie ju k synom Áronovým, kňazom, a vezme odtiaľ plnú svoju hrsť, z jej bielej múky jemnej a z jej oleja so všetkým jej kadivom, a kňaz bude páliť jej pamätnú obeť, kadiac, na oltári. To je ohňová obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
3. A to, čo zostane z obilnej obeti, bude Áronovi a jeho synom, svätosväté je z ohňových obetí JeHoVaHových.
4. <Obilná obeť pečená>Keby si obetoval obetný dar obilnej obeti z pečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z bielej múky jemnej, zamiesené v oleji, a nekvasené osúchy tenké, pomastené olejom.
5. A keď bude tvoj obetný dar obilnou obeťou na panvici, vtedy to bude biela múka jemná, zamiesená v oleji, nekvasená.
6. Polámeš ju na kusy a naleješ na ňu oleja. To je obilná obeť.
7. A jestli bude tvoj obetný dar obilnou obeťou, pripravenou v nádobe na varenie, pripraví sa z bielej múky jemnej v oleji.
8. A donesieš obilnú obeť, ktorá sa pripraví z tých vecí, JeHoVaHovi, a oddáš ju kňazovi, ktorý ju zanesie k oltáru.
9. A kňaz vezme z obilnej obeti jej pamätnú obeť a kadiac bude páliť na oltári. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
10. A to, čo zostane z obilnej obeti, bude Áronovi a jeho synom; svätosväté je z ohňových obetí JeHoVaHových.
11. Niktorá obilná obeť, ktorú budete obetovať JeHoVaHovi, nebude pripravená z kvaseného, lebo nijakého kvasu ani nijakého medu nebudete kadiac obetovať ohňovou obeťou JeHoVaHovi.
12. Prvotinovým darom obetným ich budete obetovať JeHoVaHovi, ale na oltári toho nebudú obetovať na upokojujúcu vôňu.
13. A každý obetný dar svojej obilnej obeti osolíš soľou, ani neučiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ smluvy tvojho Boha s tvojej obilnej obeti. Pri každom svojom obetnom dare budeš obetovať i soľ.
14. <Obilná obeť z prvých plodín>A keď budeš obetovať JeHoVaHovi obilnú obeť prvých plodín, vtedy budeš obetovať klas, pražený na ohni, drvené z plodu na poli, obilnú to obeť svojich prvých plodín.
15. A dáš ku nej do nádoby oleja a priložíš ku nej kadiva. To je obilná obeť.
16. A kňaz bude kadiac páliť jej pamätnú obeť, ktorá bude z jej drveného a z jej oleja so všetkým jej kadivom. To bude ohňová obeť JeHoVaHovi.

  Leviticus (2/27)