Leviticus (18/27)  

1. <Nerobiť ako pohania>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
3. Podľa skutkov Egyptskej zeme, v ktorej ste bývali, nebudete robiť ani podľa skutkov Kanaánskej zeme, do ktorej vás vovediem, nebudete robiť ani nebudete chodiť v ich ustanoveniach.
4. Moje súdy budete činiť a budete ostríhať moje ustanovenia, aby ste v nich chodili. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
5. A tedy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy, ktoré, keď bude činiť človek, bude nimi žiť. Ja som JeHoVaH.
6. <Neodkryť nahoty pokrevného>Nikto z vás sa nepriblíži k niktorému svojmu pokrevnému nato, aby odkryl jeho nahotu. Ja som JeHoVaH.
7. Neodkryješ nahoty svojho otca ani nahoty svojej matere; je to tvoja mater, neodkryješ jej nahoty.
8. Neodkryješ nahoty ženy svojho otca; je to nahota tvojho otca.
9. Neodkryješ nahoty svojej sestry, dcéry svojeho otca alebo dcéry svojej matere, už či by bola narodená v dome alebo či by bola narodená inde; neodkryješ ich nahoty.
10. Neodkryješ nahoty svojej vnučky, dcéry svojeho syna alebo dcéry svojej dcéry, lebo sú tvojou nahotou.
11. Neodkryješ nahoty dcéry ženy svojeho otca, ktorá je splodená od tvojho otca; je tvoje sestra, neodkryješ jej nahoty.
12. Neodkryješ nahoty svojej tetky, sestry svojeho otca; je pokrevná tvojho otca.
13. Neodkryješ nahoty svojej tetky, sestry svojej matky, lebo je pokrevná tvojej matky.
14. Neodkryješ nahoty svojho strýca, brata svojeho otca, ani sa nepriblížiš k jeho žene; je tvoja stryná.
15. Neodkryješ nahoty svojej nevesty; je žena tvojho syna, neodkryješ jej nahoty.
16. Neodkryješ nahoty svojej švagrinej, ženy svojho brata; je nahotou tvojho brata.
17. Neodkryješ nahoty ženy a jej dcéry. Nevezmeš si dcéry jej syna ani dcéry jej dcéry, aby si odkryl jej nahotu; pokrevné sú; to je mrzká vec.
18. A nevezmeš si ženy ku jej sestre, aby si ju sužoval odkrývajúc jej nahotu popri nej za jej života.
19. A k žene, keď je v odlúčenosti svojej nečistoty, sa nepriblížiš, aby si odkryl jej nahotu.
20. A so ženou svojho blížneho nebudeš obcovať v súloži, aby si sa ňou zanečistil.
21. <Moloch, samcoložníctvo a styk s hovädom>A nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň Molochovi, a nepoškvrníš mena svojho Boha. Ja som JeHoVaH.
22. Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť.
23. Ani nebudeš obcovať v súloži s niktorým hovädom, aby si sa ním zanečistil, ako ani žena sa nepostaví na súlož pred hovädo; to je ohavná premrštenosť.
24. <Zdôraznenie rečených zákonov>Nezanečistite sa niktorou z tých vecí, lebo všetkými tými vecami zanečisťovali sa pohania, ktorých vyženiem zpred vašej tvári.
25. Lebo sa zanečistila zem, a preto navštívim jej neprávosť na nej, a zem vyvráti svojich obyvateľov.
26. Ale vy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy a nevykonáte niktorej z tých ohavností ani zrodený doma ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami.
27. Lebo všetky tie ohavnosti robia ľudia zeme, ktorí sú pred vami, a zanečistená je zem.
28. Aby aj vás nevyvrátila zem preto, že by ste ju zanečistili, tak ako vyvráti národ, ktorý je pred vami.
29. Lebo každý, kto by urobil niektorú z tých ohavností, duše, ktoré by to urobily, budú vyťaté zprostred svojho ľudu.
30. A preto budete ostríhať moje nariadenie, aby ste neurobili niktorého z tých ohavných ustanovení, ktoré sa robily pred vami, a nezanečistíte sa nimi. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.

  Leviticus (18/27)