Leviticus (1/27)  

1. <Zápalná obeť z rožného statku>A JeHoVaH povolal Mojžiša a hovoril mu zo stánu shromaždenia a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď bude niekto z vás obetovať JeHoVaHovi obetný dar z hoviad, z rožného statku alebo z drobného dobytka budete obetovať svoj obetný dar.
3. Ak bude jeho obetný dar zápalnou obeťou z rožného statku, bude ho obetovať samca bez vady; pri dveriach stánu shromaždenia ho bude obetovať, aby mu bol príjemný pred JeHoVaHom.
4. A vzloží svoju ruku na hlavu svojej zápalnej obeti, a bude mu príjemná pokryť na ňom hriech,
5. a zabije junca, z hoviad, pred JeHoVaHom, a synovia Áronovi, kňazi, budú obetovať krv a budú kropiť krvou dookola na oltár, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia,
6. a stiahne zápalnú obeť z kože a rozseká ju, totiž obeť, na jej kusy.
7. A synovia Árona, kňaza, dajú oheň na oltár a upravia drevo na ohni.
8. Potom usporiadajú synovia Áronovi, kňazi, tie kusy, hlavu a loj, na drevo, ktoré bude na ohni, ktorý bude na oltári.
9. A jeho vnútornosti a jeho nohy umyje vodou, a kňaz kadiac bude páliť to všetko na oltári. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
10. <Zápalná obeť z drobného dobytka>Ak bude jeho obetný dar z drobného dobytka, z oviec alebo z kôz, na zápalnú obeť, bude ho obetovať samca bez vady.
11. A zabije ho po strane oltára na sever pred JeHoVaHom. A synovia Áronovi, kňazi, pokropia jeho krvou na oltár dookola.
12. A rozseká ho na jeho kusy vezmúc i jeho hlavu i jeho loj, a kňaz to upraví na drevo, ktoré bude na ohni, ktorý bude na oltári.
13. A vnútornosti a páry nôh umyje vodou, a kňaz bude obetovať to všetko a bude to páliť, kadiac, na oltári. To bude zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
14. <Zápalná obeť z vtáctva>Keď bude jeho obetný dar JeHoVaHovi zápalnou obeťou z vtákov, vtedy bude obetovať svoj obetný dar z hrdličiek alebo z holúbät.
15. A kňaz ho donesie k oltáru, kde mu natrhne hlavu a kadiac bude ho páliť na oltári a jeho krv vytlačí na stenu oltára.
16. Potom odstráni jeho vole s ich nečistotou a hodí to na zem vedľa oltára na východ, na miesto, kde je popol.
17. A natrhne to na jeho krýdlach, ale neodtrhne. A kňaz to bude páliť, kadiac, na oltári, na dreve, ktoré bude na ohni. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.

      Leviticus (1/27)