Lamentations (5/5)    

1. <Predkladajú Bohu svoje strádanie, vyznávajú svoje hriechy a modlia sa o milosť>Rozpomeň sa, JeHoVaHu, na to, čo sa nám udialo; pohliadni, prosím a vidz našu potupu!
2. Naše dedičstvo sa prevrátilo a dostalo sa cudzím; naše domy sa dostaly cudzozemcom.
3. Sirotami sme, bez otca; naše matky sú jako vdovy.
4. Svoju vodu pijeme za peniaze; naše drevo prichádza za plat.
5. Ptrenasledovaní sme tak, že sú nám vždy na krku; pracujúc ustávame, a niet pre nás odpočinku.
6. Egypťanom podávame ruku, Assýrom, aby sme sa nasýtili chleba.
7. Naši otcovia hrešili, a niet ich; my nesieme ich neprávosti.
8. Sluhovia panujú nad nami; nieto nikoho, kto by vytrhol z ich ruky.
9. Za svoje životy dodávame svoj chlieb pre meč na púšti.
10. Naša koža je vypálená jako pec od horúčosti hladu.
11. Zhanobili ženy na Sione, panny v mestách Júdových.
12. Kniežatá sú povešané ich rukou; tváre starcov nie sú uctievané.
13. Mládenci nosia žernov, a deti klesajú pod drevom;
14. starci prestali sedávať v bráne, mládenci spievať svoju pieseň.
15. Prestala veselosť nášho srdca; naše veselé kolo sa obrátilo v zármutok.
16. Spadla koruna s našej hlavy, oj, beda nám, lebo sme hrešili!
17. Preto je naše srdce neduživé; preto sa zatmily naše oči,
18. pre vrch Sion, ktorý je spustošený; líšky chodia po ňom.
19. Ty, ó, JeHoVaHu, tróniš na veky; tvoja stolica na pokolenie a pokolenie.
20. Prečo zabúdaš na nás na večnosť, opúšťaš nás na také dlhé časy?
21. Navráť nás, JeHoVaHu, k sebe, a navrátime sa; obnov naše dni jako kedysi!
22. Ale ty si nás celkom zavrhol, hneváš sa na nás preveľmi.

  Lamentations (5/5)