Judges (12/21)  

1. <Vojna proti Efraimovi. Šibbolet>Vtedy svolajúc sa krikom shromaždili sa mužovia Efraimovi a prejdúc na sever povedali Jeftovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Ammonovým a nás si nepovolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom.
2. A Jefta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so synmi Ammonovými a volal som vás, ale ste mi nepomohli vyslobodiť sa z ich ruky.
3. Preto keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Ammonovým, a JeHoVaH ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne?
4. Vtedy sobral Jefta všetkých mužov Gileáda a bojoval s Efraimom, a mužovia Gileáda porazili Efraima, lebo vraveli: Ubehlíci Efraimovi ste vy, Gileáďania, medzi Efraimom a medzi Manassesom.
5. A Gileáďania zaujali Efraimovi brody Jordána. A stalo sa, keď povedali ubehlíci Efraimovi: Nech prejdem! riekli mu mužovia Gileáda: Či si ty Efraťan? A keď povedal: Nie som,
6. riekli mu: Nože povedz: Šibbolet (* Šibbolet=klas)! A on povedal: Sibbolet, lebo nevládal tak vysloviť. Vtedy ho pochytili a zabili ho pri brodoch Jordána. A tak padlo toho času z Efraima štyridsaťdva tisíc mužov.
7. A Jefta súdil Izraela šesť rokov. A tak zomrel Jefta Gileádsky a je pochovaný v ktoromsi meste Gileáda.
8. <Ibcán>Po ňom súdil Izraela Ibcán z Betlehema.
9. A mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával von z domu, a tridsať dcér doviedol odinakiaľ svojim synom a súdil Izraela sedem rokov.
10. A keď zomrel Ibcán, pochovali ho v Betleheme.
11. <Élon>A po ňom súdil Izraela Élon Zabulonský a súdil Izraela desať rokov.
12. A keď zomrel Élon Zabulonský, pochovali ho v Ajjalone, v zemi Zabulonovej.
13. <Abdón>A po ňom súdil Izraela Abdón, syn Hillelov, Piratonský.
14. A mal štyridsiatich synov a tridsať vnukov, ktorí jazdili na sedemdesiatich mladých osloch. A súdil Izraela osem rokov.
15. A keď zomrel Abdón, syn Hillelov, Piratonský, pochovali ho v Piratone, v zemi Efraimovej, na Amalechitskom vrchu.

  Judges (12/21)