Joshua (23/24)  

1. <Jozua vystríha pred spolčovaním sa s pohanmi>A stalo sa po mnohých dňoch, po tom, čo dal JeHoVaH Izraelovi odpočinutie od všetkých ich nepriateľov naokolo, a keď už bol Jozua starý, sošlý vekom,
2. že povolal Jozua celého Izraela, jeho starších a jeho hlavy, jeho sudcov a jeho správcov a riekol im: Ja som už starý, sošlý vekom.
3. A vy ste videli všetko, čo učinil JeHoVaH, váš Bôh, všetkým tým pohanským národom pre vás, lebo JeHoVaH, váš Bôh, on bojoval za vás.
4. Hľaďte, rozdelil som vám losom tie pozostalé národy do dedičstva, vašim pokoleniam, od Jordána i všetky národy, ktoré som vyplienil, až po Veľké more, na západe slnka.
5. A JeHoVaH, váš Bôh, on sám ich vypudí zpred vás a vyženie ich zpred vašej tvári, a zaujmete ich zem do dedičstva, tak ako vám hovoril JeHoVaH, váš Bôh.
6. Preto buďte v tom veľmi silní, aby ste ostríhali a činili všetko, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, tak, aby ste sa neuhli od neho ani napravo ani naľavo,
7. tak, aby ste neišli medzi tie pohanské národy, tie, ktoré pozostaly s vami, a nepripomínajte si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im neslúžte ani sa im neklaňajte.
8. Ale JeHoVaHa, svojho Boha, sa pridŕžajte, jako ste robili až do tohoto dňa.
9. A JeHoVaH vyhnal zpred vašej tvári veľké národy a mocné, takže neobstál nikto pred vami až do tohoto dňa.
10. Jediný muž z vás bude honiť tisíc, lebo JeHoVaH, váš Bôh, on bojuje za vás, tak ako vám hovoril.
11. Preto sa veľmi vystríhajte pozorujúc na svoje duše, aby ste milovali JeHoVaHa, svojho Boha.
12. <Následky odvrátenia sa od JeHoVaHa>Lebo keby ste sa predsa len odvrátili a pripojili by ste sa ostatku týchto národov, tých, ktoré pozostaly s vami, a spríbuznili by ste sa s nimi ženbou alebo vydajom a vošli by ste k nim, a oni by vošli k vám,
13. vtedy vedzte istotne, že JeHoVaH, váš Bôh, nevyženie viacej tých národov zpred vašej tvári, ale vám budú smečkou a pascou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, dokiaľ nezahyniete s povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal JeHoVaH, váš Bôh.
14. A hľa, ja odchádzam dnes cestou celej zeme, a tedy znajte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že nepadlo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril JeHoVaH, váš Bôh, o vás, všetky sa vám naplnily, nepadlo z toho ani jediné slovo.
15. A stane sa, že jako prišlo na vás každé to slovo dobré, ktoré vám hovoril JeHoVaH, váš Bôh, tak zase uvedie na vás JeHoVaH každé to slovo zlé, dokiaľ vás nezahladí s povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal JeHoVaH, váš Bôh,
16. keď by ste prestúpili smluvu JeHoVaHa, svojho Boha, ktorú vám prikázal, a keby ste odišli a slúžili iným bohom a klaňali by ste sa im; vtedy sa zapáli na vás hnev JeHoVaHov, a zahyniete rýchle s povrchu tej dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal.

  Joshua (23/24)