Joshua (16/24)  

1. <Údel synov Jozefových>A synom Jozefovým vyšiel los na územie od Jordána pri Jerichu popri vodách Jericha, na východ, púšť, ktorá vystupuje od Jericha cez vrchy do Bét-ela.
2. A od Bét-ela vychádzala do Lúza a prechádzala popri území Arki do Ataróta.
3. Potom sostupovala smerom k moru popri území Jafleťanov až ku chotáru Dolného Bét-chorona a až po Gezer a vychádzala k moru, na západ.
4. A tedy dostali synovia Jozefovi, Manasses a Efraim, svoje dedičstvo.
5. A toto bola hranica synov Efraimových po ich čeľadiach: hranica ich dedičstva bola na východ od Atarót-addára až po Horný Bét-choron.
6. A hranica vychádzala k moru pri Michmetate od severa, a hranica obchádzala na východ Tánat-šilo a prechádzala ho na východ do Janoachy.
7. A od Janoachy išla dolu do Ataróta a do Nárata a udierala do Jericha a vychádzala k Jordánu.
8. Z Tappucha išla hranica k moru, ku potoku Kána, a vychádzala k moru. To bolo dedičstvo pokolenia synov Efraimových po ich čeľadiach.
9. A mestá, oddelené pre synov Efraimových, boly medzi dedičstvom synov Manassesových, všetky mestá a ich dediny.
10. Ale nevyhnali Kananeja, ktorý býval v Gezere, a tak býva Kananej prostred Efraima až do tohoto dňa a slúži dávajúc poplatok.

  Joshua (16/24)