Jonah (2/4)  

1. <Modlitba Jonášova v bruchu ryby. Ryba vyvráti Jonáša>A JeHoVaH nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša, a tak bol Jonáš vo vnútornostiach ryby tri dni a tri noci.
2. A Jonáš sa modlil JeHoVaHovi, svojmu Bohu, z vnútorností ryby
3. a riekol: Volal som zo svojho súženia JeHoVaHovi, a vyslyšal ma; z lona pekla som pokorne volal o pomoc, a počul si môj hlas.
4. Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí, a obkľúčil ma prúd; všetko tvoje vlnobitie a tvoje vlny valily sa cezo mňa.
5. A ja som povedal: Zahnaný som zpred tvojich očí, ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svätosti.
6. Obňaly ma vody až po dušu, priepasť ma obkľúčila, morská tráva bola ovinutá okolo mojej hlavy.
7. Sostúpil som k najspodnejším základom vrchov, zem bola svojimi závorami zavrela za mnou na veky. Ale si vytiahol môj život z jamy, JeHoVaHu, môj Bože.
8. Keď práhnuc svíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na JeHoVaHa, a moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svätosti.
9. Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť.
10. Ale ja ti budem obetovať hlasom vďaky: to, čo som sľúbil, splním. Spasenie je JeHoVaHovo. (2:11)A JeHoVaH riekol rybe, a vyvrátila Jonáša na sušinu.

  Jonah (2/4)