John (9/21)  

1. <Slepý od narodenia>A idúc pomimo videl človeka, slepého od narodenia.
2. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Rabbi, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil?
3. Ježiš odpovedal: Ani on nezhrešil ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom.
4. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať.
5. Keď som na svete, som svetlom sveta.
6. To povediac, napľul na zem, spravil blato zo sliny, natrel ho na oči slepého
7. a povedal mu: Idi, umy sa v rybníku Siloam (čo je preložené: Poslaný). A tak odišiel a umyl sa, a prišiel a videl.
8. Vtedy hovorili súsedia a tí, ktorí ho predtým vídali slepého, a že bol žobrák: Či nie je toto ten, ktorý to sedával a žobral?
9. Jedni hovorili, že je to on; a druhí hovorili: Nie je, ale mu je podobný. Ale on hovoril: Ja som to.
10. Vtedy mu povedali: A jakože sa ti otvorili oči?
11. A on odpovedal: Človek, ktorý sa volá Ježiš, spravil blato, pomazal moje oči a povedal mi: Idi k rybníku Siloam a umy sa! A odišiel som a keď som sa umyl, videl som.
12. Vtedy mu povedali: A kde je ten človek? Povedal: Neviem.
13. <Pred farizei>Potom ho pojali k farizeom, toho predtým slepého.
14. A bola sobota, keď spravil Ježiš to blato a otvoril jeho oči.
15. A tedy sa ho zase opýtali aj farizeovia, ako prezrel? A on im povedal: Priložil blato na moje oči, a umyl som sa a vidím.
16. Vtedy povedali niektorí z farizeov: Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva soboty. Zase iní hovorili: Jako môže hriešny človek robiť také divy? A bola roztržka medzi nimi.
17. Vtedy zase povedali slepému: Čo ty hovoríš o ňom, že otvoril tvoje oči? A on povedal: Je prorok.
18. Vtedy neverili Židia o ňom, že by bol býval slepý a že prezrel, dokiaľ nezavolali jeho rodičov, rodičov toho, ktorý to prezrel,
19. a opýtali sa ich a riekli: Či je toto ten váš syn, o ktorom vy hovoríte, že sa slepý narodil? Ako je to, že teraz vidí?
20. A jeho rodičia im odpovedali a riekli: Vieme, že je to náš syn, aj to, že sa slepý narodil;
21. ale jako je to, že teraz vidí, nevieme, alebo kto otvoril jeho oči, my nevieme. Má svoje roky, pýtajte sa jeho; on bude hovoriť za seba.
22. To povedali jeho rodičia preto, že sa báli Židov, lebo Židia sa už boli medzi sebou dohodli, aby ten, kto by vyznal o ňom, že je Kristus, bol vylúčený zo synagógy.
23. Preto povedali jeho rodičia, má vraj svoje roky, jeho sa pýtajte.
24. Vtedy zavolali po druhé človeka, ktorý to bol slepý, a povedali mu: Daj Bohu chválu; my vieme, že ten človek je hriešnik.
25. A on odpovedal: Či je hriešnik, neviem; jedno viem, že som bol slepý a že teraz vidím.
26. A zase mu len povedali: Čo ti urobil? Ako otvoril tvoje oči?
27. Odpovedal im: Už som vám povedal, a nepočuli ste. Čo zase chcete počuť? Či azda aj vy chcete byť jeho učeníkmi?
28. Nadávali mu a povedali: Ty si toho učeníkom, ale my sme učeníci Mojžišovi.
29. My vieme, že Mojžišovi hovoril Bôh, ale o tomto nevieme, odkiaľ je.
30. Človek odpovedal a riekol im: Práve v tom je tá divná vec, že vy neviete, odkiaľ je, a otvoril moje oči.
31. Veď vieme, že Bôh hriešnikov nečuje; ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho čuje.
32. Od veku nebolo slýchať, že by niekto bol otvoril oči toho, kto sa slepý narodil.
33. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť.
34. Odpovedali a riekli mu: Ty si sa celý narodil v hriechoch a ty nás učíš? A vyhnali ho von.
35. <Zase s Ježišom>A Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal mu: Ty že veríš v Syna Božieho?
36. A on odpovedal a riekol: A kto je to, Pane, aby som uveril v neho?
37. A Ježiš mu povedal: Aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on.
38. A on povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu.
39. A Ježiš povedal: Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí.
40. A počuli to niektorí z farizeov, ktorí boli s ním, a povedali mu: Či sme azda aj my slepí?
41. A Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva.

  John (9/21)