John (2/21)  

1. <Svadba v Galilejskej Káne>A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne, a bola tam matka Ježišova.
2. A pozvaný bol na svadbu i Ježiš i jeho učeníci.
3. A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu: Nemajú vína.
4. A Ježiš jej povedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina.
5. Potom povedala jeho matka posluhovačom: Keby vám povedal čokoľvek, urobte!
6. A stálo tam, podľa židovského očisťovania, šesť kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch.
7. A Ježiš im povedal: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po vrch.
8. A potom im povedal: Teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli.
9. A jako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno (a nevedel odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli), zavolal starejší ženícha
10. a povedal mu: Každý človek kladie na stôl najprv dobré víno, a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie; ale ty si zachoval dobré víno až doteraz.
11. Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho.
12. Potom sišiel do Kafarnauma, on, jeho matka, jeho bratia i jeho učeníci, a zostali tam nie mnoho dní.
13. <Pán čistí chrám>A bola blízko Veľká noc Židov, a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema
14. a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich
15. a spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal
16. a tým, ktorý predávali holubov, povedal: Odneste toto odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnice!
17. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané: Revnivosť za tvoj dom ma zožiera.
18. Vtedy odpovedali Židia a riekli mu: Jaké znamenie nám ukážeš, že toto činíš?
19. A Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám, a vo troch dňoch ho postavím.
20. Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov staväli tento chrám, a ty ho postavíš vo troch dňoch?
21. Ale on hovoril o chráme svojho tela.
22. A potom, keď vstal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
23. A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok, uverili mnohí v jeho meno vidiac jeho divy, ktoré činil.
24. Ale on, Ježiš, sa im nesveril, pretože on znal všetkých
25. a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedoctvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi.

  John (2/21)