John (15/21)  

1. <Vinič. Pán prizvukuje milovať sa. Priatelia>Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár.
2. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia.
3. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.
4. Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne.
5. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.
6. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a soberú ich a hodia na oheň, a budú horieť.
7. Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám.
8. Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi
9. Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske!
10. Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.
11. To som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť aby sa naplnila.
12. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval.
13. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov.
14. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem.
15. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám.
16. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.
17. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.
18. <Že nie ste zo sveta, preto vás svet nenávidí. Tešiteľ>Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás.
19. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale preto, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.
20. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše.
21. Ale to všetko vám urobia pre moje meno, pretože neznajú toho, ktorý ma poslal.
22. Keby som nebol prišiel, a nebol im hovoril, nemali by hriechu, ale teraz nemajú výhovorky zo svojho hriechu.
23. Ten, kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca.
24. Keby som nebol činil medzi nimi skutkov, ktorých nikto iný neučinil, nemali by hriechu; ale teraz aj videli aj nenávideli i mňa i môjho Otca.
25. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny.
26. Ale keď prijde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne.
27. A vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku.

  John (15/21)