Job (9/42)  

1. <Job: Človek neobstojí pred Bohom ani neodpovie na jedno z tisíc Božích riadení v prírode>Zase odpovedal Job a riekol:
2. Áno, je to pravda, viem, že je to tak; lebo veď ako by mohol byť smrteľný človek spravedlivý pred silným Bohom?
3. Keby sa chcel s ním pravotiť, neodpovie mu na jedno z tisíc.
4. Je múdreho srdca a premocný v sile. Kde kedy sa zatvrdil niekto proti nemu a mal pokoj?!
5. On, ktorý prenáša vrchy, a nevedia, že ich podvracia vo svojom hneve;
6. ktorý pohybuje zem s jej miesta, takže sa trasie, a jej stĺpy sa chvejú;
7. ktorý keď zakáže slnku, nevyjde, a zapečaťuje hviezdy;
8. ktorý sám rozťahuje nebesia a šliape po výšinách mora;
9. krorý učinil Arktúra, Oriona a Kuriatka i komory juhu;
10. ktorý činí veliké veci nevyzpytateľné a prepodivné a tak mnohé, že im neni počtu.
11. Hľa, ide popri mne, a nevidím toho; ta ide pomimo, a ja ho nepozorujem.
12. Hľa, jestli uchvatne, kto mu rozkáže aby navrátil? Kto mu povie: Čo to robíš?
13. Bôh neodvráti svojho hnevu; pod neho sa zohnú pomocníci Rahaba.
14. <Nemožnosť pravotiť sa s Bohom>A jako by som mu tedy ja mohol odpovedať, aké by som si vybral svoje slová, aby som mohol s ním hovoriť?!
15. Ktorému, i keby som bol spravedlivý, neodpoviem; svojho sudcu budem pokorne prosiť o milosť.
16. Keby som volal, a ozval by sa mi, neuveril by som, že uslyšal môj hlas,
17. on, ktorý ma zdrtil víchricou a rozmnožil moje rany bez príčiny.
18. Nedá mi oddýchnuť si, ale ma sýti horkosťami.
19. Ak ide o silu mocného, riekne: Hľa, tu! Alebo ak o súd, povie: Kto mi stanoví deň?
20. Keby som sa robil spravedlivým, odsúdia ma moje vlastné ústa, a keby bezúhonným, dokáže mi, že som prevrátený.
21. Jestli aj som bezúhonný, neznám svojej duše; opovrhujem svojim životom.
22. Je to jedno; preto hovorím: On ničí bezúhonného i bezbožného.
23. Ak náhle usmrtí bičom, smeje sa zkúške nevinných.
24. Zem býva vydaná do ruky bezbožného; zakrýva tvár jej sudcov. Ak nie on, kde kto je to tedy?
25. A moje dni boly rýchlejšie ako bežec, utiekly; nevidely dobrého.
26. Prebehly jako rýchle lode, jako keď sa orol vrhne na korisť.
27. Ak poviem: Zabudnem na svoju žiaľbu, zanechám svoju smutnú tvár a poveselím sa:
28. obávam sa všetkých svojich bolestí; viem, že ma neuznáš za nevinného.
29. Ja budem len bezbožný; načože by som sa nadarmo unúval?!
30. Keby som sa umyl hoci v snehovej vode a keby som očistil svoje ruky mydlom,
31. i vtedy ma pohrúžiš do jamy, a bridkým ma učiní moje rúcho.
32. Pretože Bôh nie je človekom ako ja, aby som mu odpovedal, aby sme vošli spolu v súd.
33. Nieto nikoho, kto by rozsúdil medzi nami, kto by položil svoju ruku na nás na oboch.
34. Nech odníme odo mňa svoj prút, a nech ma nedesí jeho strach,
35. vtedy budem hovoriť a nebudem sa ho báť, lebo nie je toho tak u mňa.

  Job (9/42)