Job (8/42)  

1. <Bildad: Bôh vraj nekára spravedlivého, a že Job musí byť bezbožný>Vtedy odpovedal Bildad Šuchský a riekol:
2. Dokedy budeš hovoriť také veci, a dokedy budú slová tvojich úst ako víchor?
3. Či azda silný Bôh prevráti súd, alebo či Všemohúci prevráti spravedlivosť?
4. Ak zhrešili tvoji synovia proti nemu, nuž zahnal ich v ruke ich prestúpenia.
5. Keby si ty naozaj hľadal silného Boha a pokorne volal ku Všemohúcemu,
6. keby si bol čistý a spravedlivý, doista by sa teraz zobudil za teba a pokojným by učinil príbytok tvojej spravedlivosti.
7. A keby tvoj počiatok bol býval malý a chatrný, tvoj koniec by vzrástol veľmi.
8. Lebo nože sa spýtaj drievneho pokolenia a uváž,čo vyskúmali ich otcovia. -
9. Lebo my sami sme jako od včera a nevieme ničoho, lebo naše dni sú na zemi jako tieň -
10. Či ťa azda oni nenaučia a nepovedia ti a nevynesú slov zo tvojho srdca?
11. Či porastie trstina bez bahna? Či vyrastie rákos bez vody?
12. Ešte je vo svojom kvete, nevytrhli ho, a usychá prv než ktorákoľvek iná tráva.
13. Také sú stezky všetkých tých, ktorí zabúdajú na silného Boha, a nádeja pokrytca zahynie,
14. ktorého dôvera sa odreže, a jeho nádej bude jako dom pavúka.
15. Spoľahne sa na svoj dom,ale neobstojí; chytí sa ho, ale sa mu zvalí.
16. Má i vlahu pred slnkom, a jeho výhonok vyniká nad jeho zahradu;
17. na hŕbe skál sú pozapletané jeho korene, a hľadí po dome kamenia.
18. Ale ak ho pohltia z jeho miesta, vtedy ho zaprie a povie: Nevidelo som ťa.
19. Hľa, to je radosť jeho cesty, a z prachu vyrastajú iní. -
20. Hľa, silný Bôh nezavrhne bezúhonného ani neuchopí za ruku zlostníkov,
21. zatým však naplní tvoje ústa smiechom a tvoje rty radostným pokrikovaním.
22. Tí, ktorí ťa nenávidia, odejú sa hanbou, a stánu bezbožných ľudí nebude.

  Job (8/42)