Job (6/42)  

1. <Job žalostí nad svojím nezavineným nešťastím>Job odpovedal a riekol:
2. Oj, aby bola dobre odvážená moja nevôľa, a moje utrpenie aby razom zvihli na váhe!
3. Lebo by to bolo teraz ťažšie nad piesok morí, a preto sú aj moje slová nerozmyslené.
4. Lebo strely Všemohúceho väzia vo mne, ktorých jed pije môj duch; hrôzy Božie postavily sa do šiku proti mne.
5. Či azda reve divoký osol nad mladistvou trávou? Alebo či ručí vôl nad svojim krmom, slaným a miešaným?
6. Či sa jie voľačo nechutné bez soli? Či je nejaká chuť v bielku vajca?
7. A teraz práve to, čoho sa nechcela dotknúť moja duša, je ako mojím pokrmom v nemoci.
8. Oj, aby sa naplnila moja žiadosť, a aby to, čo očakávam, dal Bôh!
9. Totiž, žeby sa ľúbilo Bohu, aby ma rozrdrtil, aby vystrel svoju ruku a vyťal ma!
10. A mal by som ešte vždy útechu a vyskočil by som v bolesti, ktorej nešetrí, lebo som nezatajil slov Najsvätejšieho.
11. Čo je moja sila, aby som dúfal, a čo je môj koniec, aby som znášal trpezlivo?
12. Či je moja sila silou kameňa? Alebo či je moje telo z medi?
13. Isté je, že niet pre mňa pomoci vo mne, a to, čo by prospelo, je zahnané odo mňa.
14. <Jobovi priatelia ako klamné potoky>Hynúcemu prisluší milosrdenstvo od jeho priateľa, keby hneď i bázeň Všemohúceho bol opustil.
15. Moji bratia zklamali jako potok, jako riečište potokov, ktoré ta pošli,
16. kalné od ľadu, v ktorých sa ukryl sneh;
17. v čase, keď sú ožehané slnkom, vysychajú; keď býva horúco, miznú zo svojho miesta.
18. Krútia sa stezky ich ciest, odchádzajú na pustinu a hynú.
19. Pozrú sa karavány z Témy, putujúce zástupy zo Šeby, ktoré sa nadejali na ne!
20. Budú sa hanbiť, že v ne dúfaly; prijdú až ta a budú sa stydieť!
21. Lebo vy ste ním teraz, takým potokom: vidíte strašnú vec a bojíte sa.
22. Či som povedal: Dajte mi!? Alebo: Uplaťte zo svojho majetku za mňa
23. a vysloboďte ma z ruky protivníka a vykúpte ma z ruky ukrutníkov?
24. Poučte ma, a ja budem mlčať, a vysvetlite mi, v čom som blúdil!
25. Aké prenikavé sú slová pravdy! Ale čo nakára vaše káranie?!
26. Či zamýšľate kárať slová? Lebo veď do vetra idú slová zúfalého!
27. Áno, o sirotu hádžete los a jednáte sa o svojho priateľa.
28. A tak teraz nech sa vám chce pozrieť na mňa, a istotne nebudem luhať do vašej tvári.
29. Vráťte sa, prosím, a zkúste, nech nie je neprávosti! Vráťte sa a zkúste ešte, moja spravodlivosť leží v tom!
30. Či je na mojom jazyku neprávosť? Či nerozozná moje ďasno zkazy? -

  Job (6/42)