Job (40/42)  

1. <Job kladie ruku na ústa, a JeHoVaH sa ďalej vypytuje>A ešte odpovedal JeHoVaH Jobovi a riekol:
2. Či sa bude pravotiť so Všemohúcim kázniteľ? Ten, kto viní Boha, nech odpovie na to!
3. Vtedy odpovedal Job JeHoVaHovi a riekol:
4. Hľa, som prichatrný; čože ti odpoviem? Kladiem svoju ruku na svoje ústa.
5. Raz som hovoril a nebudem viacej odpovedať, dvakrát, a neurobím toho viacej.
6. JeHoVaH odpovedal Jobovi z víchrice a riekol:
7. Nože prepáš svoje bedrá jako muž! Ja sa ťa budem pýtať, a ty mi oznám!
8. Či azda zrušíš i môj súd? Či ma odsúdiš ako bezbožného, aby si ty bol spravedlivý?
9. Či máš rameno jako silný Bôh a hrmíš hlasom ako on?
10. Nože sa ozdob velebnosťou a výsosťou a obleč sa vo veličenstvo a v nádheru!
11. Rozlej prchlivosť svojho hnevu a vidz každého pyšného a poníž ho!
12. Vidz každého pyšného a zohni ho a mršti bezbožných na ich mieste na zem!
13. Skry ich spolu do prachu a zaviaž ich tvár na skrytom mieste!
14. A vtedy ťa i ja budem oslavovať, pretože ťa spasila tvoja pravica.
15. <Behemót>Nože hľa, vidz ozrutu behemóta, ktorého som učinil ako i teba; žerie trávu jako vôl.
16. Nože hľa, vidz, jeho vláda je v jeho bedrách a jeho sila vo svaloch jeho brucha!
17. Ohýba svojím ohonom ako chce, hoci je ako cedra; žily jeho stehien sú spletené jako haluzi.
18. Jeho kosti medené trubice, jeho hnáty jako železný sochor.
19. On je počiatkom ciest silného Boha. Ten, ktorý ho učinil, sám jediný to dokáže, aby sa priblížil k nemu jeho meč.
20. Lebo vrchy mu donášajú krm, kde sa ihrá všetka poľná zver.
21. Líha pod tônistými stromami, v skrýši trsti a bahna.
22. Pokrývajú ho tônisté stromy svojou tôňou; obkľučujú ho potočné vŕby.
23. Hľa, ak ho rieka sovrie, neponáhľa sa; nadeje sa, keby sa hneď Jordán dovalil až po jeho tlamu.
24. Nechže ho chytí niekto pred jeho očima! Nech prebodne jeho chriap a pretiahne mu povrazy! (40:25)<Leviatán>Či vytiahneš leviatána na udicu?Alebo či povrazom stiahneš jeho jazyk dolu? (40:26)Či mu vložíš do nosa motúz zo sitiny alebo či hákom prebodneš jeho čeľusť? (40:27)Či sa ti bude nejako veľmi prosiť? Či ti bude hovoriť nežnosti? (40:28)Či učiní s tebou smluvu? Či si ho vezmeš za večného sluhu? (40:29)Či sa budeš s ním ihrať ako s vtáčkom a priviažeš ho svojim dievčatám? (40:30)Či ním budú obchodovať sdružení rybári? Či ho rozdelia na poly medzi kupcov? (40:31)Či zaplníš jeho kožu ostrými háky alebo rybárskymi vidlicami jeho hlavu? (40:32)Lebo polož na neho svoju ruku - Pamätaj na boj! - a neurobíš toho viacej!

  Job (40/42)