Job (39/42)  

1. <Kamzík, divý osol, jednorožec a pštros>Či vieš čas rodenia kamzíkov? Pozoroval si azda svíjať sa jelenice, keď rodia?
2. Či počítaš mesiace, ktoré vyplňujú? A či vieš čas ich pôrodu,
3. kedy sa skláňajú, rodia svoje mláďatá, odvrhujú svoje bolesti?
4. Ich mladé silnejú; rastú na poli; vyjdú a viacej sa nevrátia.
5. Kto pustil divého osla na slobodu, a sväzky toho divocha kto rozviazal?
6. Ktorému som dal pustinu za jeho dom a za jeho príbytky slanú zem?
7. Smeje sa lomozu mesta; nečuje povyku pohoniča.
8. To, čo nájde na vrchoch, je jeho pašou, a vyhľadáva všetko, čo je zelené.
9. Či ti bude chcieť slúžiť jednorožec? Či bude nocovať pri tvojich jasliach?
10. Či pripriahneš jednorožca k brázde jeho povrazom? Či bude za tebou brániť údolia?
11. Či sa spoľahneš na neho preto, že má veľkú silu, a zanecháš na neho svoju prácu?
12. Či mu budeš veriť, že svezie tvoje semeno a sprace tvoje humno?
13. Krýdlo pštrosov plesá. A istotne to nie je peruť ľútostného bociana ani perie!
14. Pretože zanechá zemi svoje vajcia a liahnuc hreje ich na prachu
15. a zabúda, že ich môže rozpučiť noha, alebo že ich môže zašliapať poľná zver.
16. Tvrde zaobchodí so svojimi mláďatami, jako keby neboli jeho, i keby jeho práca mala byť nadarmo, nestrachuje sa o ňu.
17. Pretože mu Bôh dal zabudnúť na múdrosť ani mu nedal podielu na rozumnosti.
18. V taký čas, keď zatrepoce krýdlami na výšine, vysmeje sa koňovi i jeho jazdcovi.
19. <Kôň, jatrab a orol>Či ty dáš koňovi silu? Či odeješ jeho šiju hrivou?
20. Či spôsobíš, že bude skákať sťa kobylka? Jeho nádherný frkot je strašný.
21. Jeho nohy hrabú na doline, a plesá vo svojej sile; ide von v ústrety zbrani.
22. Smeje sa strachu ani sa neľaká ani neustúpi pred mečom,
23. hoci nad ním chreští túl, lesklá kopija a pika;
24. s hrmotom a s búrlivým hnevom hltá zem ani nepostojí s pokojom, lebo zavznel zvuk trúby.
25. Kedykoľvek zatrúbi trúba, zarehoce, a zďaleka začuchá boj hrmot kniežat a krik.
26. Či je to z tvojho rozumu, že lieta jastrab, rozostrie svoje krýdla oproti juhu?
27. Či na tvoj rozkaz vznáša sa orol a že na vysokom mieste kladie svoje hniezdo?
28. Prebýva na skale a hniezdi na výčnelku skaly, a to jako na hrade.
29. Odtiaľ pátra po žrádle; jeho oči hľadia naďaleko.
30. A jeho mláďatá strebú krv. Kde sú nejakí pobití, tam je aj on.

  Job (39/42)