Job (38/42)  

1. <JeHoVaH karhá Joba. Jeho preveľká moc tvoriteľská a Jobova bezvládnosť>Vtedy odpovedal JeHoVaH Jobovi z víchrice a riekol:
2. Kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez známosti?
3. Nože prepáš svoje bedrá jako muž, a budem sa ťa pýtať, a ty mi oznám!
4. Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám, akže znáš rozum?
5. Kto položil jej rozmery, keď vieš? Alebo kto roztiahol po nej šnúru?
6. Na čom stoja a do čoho sú zapustené jej podstavce, alebo kto položil jej uholný kameň,
7. keď spolu plesali hviezdy rána, a keď jasali všetci synovia Boží?
8. A kto zatarasil dverami more, keď sa vyrútilo, vyšlo zo života matky?
9. Keď som rozložil oblak za jeho odev a mrákavu za jeho plienky?
10. A keď som mu vydal svoj zákon a položil som závory a vráta
11. a riekol som: Potiaľto prijdeš a nie ďalej, a tu položia hať proti pýche tvojich vľn!?
12. Či si voľakedy za svojich dní rozkázal ránu? Či si ukázal rannej zore, kde je jej miesto,
13. povediac, aby sa chopila krýdel zeme, a aby boli strasení s nej bezbožníci?
14. Nech sa prevracia a mení tvar ako pečatná hmota, a iné veci nech sa postavia ako rúcho!
15. A tak nech je odňaté od bezbožných ich svetlo, a vysoké rameno nech sa poláme!
16. Či si voľakedy prišiel až ku žriedlam mora alebo či si sa prechádzal po vnútri priepasti?
17. Či sú ti zjavené brány smrti, alebo brány tône smrti si videl?
18. Či si si prezrel všetko až po šírky zeme? Oznám, ak ju znáš celú!
19. Kde je cesta na miesto ta, kde býva svetlo? Alebo čo do tmy, kde je jej miesto?
20. Aby si to pojal a odviedol v jeho medze a keď rozumieš chodníkom, ktoré vedú k jeho domu?
21. Pravda vieš, lebo si sa vtedy narodil, a počet tvojich dňov je veľký!
22. Či si prišiel voľakedy k pokladom snehu a poklady kamenca si videl?
23. Ktoré zdŕžam u seba na čas súženia, na deň boja a vojny?
24. Kde je cesta na miesto ta, kde sa delí svetlo, ktoré rozháňa východný vietor po zemi?
25. Kto rozdelil povodni prietok v obe strany a cestu blesku zvukov hromu,
26. aby dal pršať na zem, kde nieto nikoho, na púšť, na ktorej neni človeka?
27. Aby nasýtil pustinu a miesta obrátené na púšť, a spôsobil to, aby rástla mladistvá tráva zelená?
28. Či má dážď otca, alebo kto plodí kvapky rosy?
29. Z čieho života vychádza mráz, a okyť nebies, kto ju plodí?
30. Vody sa skrývajú ako pod kameň, a tvár priepasti zamrznúc drží sa spolu.
31. Či si sviazal sväzky Plejad alebo či si rozviazal povrazy Oriona?
32. Či vyvedieš Mazzárot (* Súhvezdia zverokruhu) svojím časom? Alebo Arktura i s jeho synmi povedieš?
33. Či znáš zákony nebies? Či položíš toho správu na zemi?
34. Či pozdvihneš svoj hlas k oblaku, aby ťa pokryla hojnosť vody?
35. Či pošleš blesky hromu, a pojdú? A či ti azda povedia: Hľa, tu sme?
36. Kto vložil do ľadvín múdrosť alebo kto dal srdcu rozum?
37. Kto spočíta oblaky v svojej múdrosti, a nebeské kožice vody kto nahne,
38. keď sa sleje prach zeme v pevnú sliatinu, a hrudy sú pevne slepené?
39. Či ulovíš ľvici korisť a hltavosť ľvíčat ukojíš?
40. keď sa krčia v pelešiach, sedia v húšti číhajúc?
41. Kto pripravuje havranovi jeho pokrm, keď volajú jeho mláďatá k silnému Bohu, keď blúdia bez potravy?

  Job (38/42)