Job (35/42)  

1. <Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho>A ešte odpovedal Elíhu a riekol:
2. Či to považuješ za súd? Hovoríš: Moja spravodlivosť je nad silného Boha.
3. Lebo hovoríš: Čo ti to prospeje? Čo mi to pomôže viac, ako keď budem hrešiť?
4. Ja ti dám odpoveď i tvojim priateľom s tebou.
5. Pozri na nebesia a vidz a pozoruj oblaky! Sú vyššie ako ty.
6. Ak budeš hrešiť, čo mu tým urobíš? A jestli bude mnoho tvojich prestúpení, čo mu učiníš?
7. Ak budeš spravedlivý, čo mu tým dáš? Alebo čo vezme z tvojej ruky?
8. Tvoja bezbožnosť uškodí človekovi jako si ty, a tvoja spravedlivosť prospeje synovi človeka.
9. Kričia pre množstvo útisku; volajú o pomoc pre tvrdé rameno mnohí.
10. Ale človek nepovie: Kde je Bôh, ktorý ma učinil, ktorý dáva piesne v noci,
11. ktorý nás vyučuje, aby sme boli rozumnejší ako hovädá zeme, a činí nás múdrejších ako vtáctvo nebies?
12. Tam potom kričia, ale sa neohlasuje, pre pýchu zlých ľudí.
13. Isté je, že silný Bôh nepočuje márnosti, ani Všemohúci nebude hľadieť na to.
14. A čo ešte, keď hovoríš:Neuvidíš ho. - Súd je pred ním. Očakávaj na neho!
15. Ale teraz istotne navštívi jeho hnev ničotu, a on nepozná nijakej prílišnej spupnosti.
16. A Job otvára svoje ústa na márnosť a množí svoje slová bez známosti.

  Job (35/42)