Job (33/42)  

1. <Zavracia Joba nepravotiť sa s Bohom. I vo sne hovorí Bôh a napomína rôzne>Avšak počuj, prosím, Jobe, moje reči a pozoruj ušima na všetky moje slová!
2. Nože hľa, otvorím svoje ústa; môj jazyk bude hovoriť v mojich ústach.
3. Moje slová budú úprimnosťou môjho srdca, a čo do známosti mojich rtov, budú hovoriť čiste.
4. Duch silného Boha ma učinil a dych Všemohúceho mi dal život.
5. Ak môžeš, odpovedz mi; priprav sa predo mnou na odpor a postav sa!
6. Hľa, ja som práve tak Boží jako ty, i ja som odštiknutý z blata.
7. Hľa, tedy, môj strach ťa nepredesí, a môj tlak nebude ťažko doliehať na teba.
8. Ale si povedal predo mnou, v moje uši, a počul som zvuk tvojich slov;
9. Čistý som, bez prestúpenia, nevinný som a nemám neprávosti na svedomí.
10. Hľa, vynašiel proti mne príčiny k nepriateľstvu; považuje ma sebe za nepriateľa.
11. Vložil moje nohy do klady; strežie všetky moje stezky.
12. Hľa, v tej veci nie is spravedlivý; odpoviem ti, pretože je Bôh väčší ako smrteľný človek.
13. Prečo sa s ním pravotíš, že sa nezodpovedá za niktoré svoje veci?
14. Lebo raz hovorí silný Bôh i dva razy, a človek toho nevidí,
15. vo sne videnia noci, keď pripáda hlboký spánok na ľudí v driemotách na posteli.
16. Vtedy odhaľuje ucho ľudí a zapečaťuje to, čomu ich učí,
17. aby odviedol človeka od zlého skutku a zakryl pýchu pred mužom.
18. Zdržuje jeho dušu od jamy a jeho život, aby nenadišiel na meč.
19. A je káraný bolesťou na svojej loži a jeho kosti trvalou pravotou káravou,
20. takže si jeho život oškliví chlieb a jeho duša pokrm, ináče žiadúci.
21. Jeho telo hynie, až ho nezrieť, a jeho kosti páčia, ktoré sa nevideli.
22. A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim.
23. No, ak je pri ňom anjel vykladač, jeden z tisíca, aby oznámil za človeka jeho právo,
24. vtedy sa zľutuje nad ním a povie: Vyprosti ho, aby nesostúpil do jamy; našiel som výkupné.
25. Vtedy omladne jeho telo viac ako za detstva; navráti sa ku dňom svojej mladosti;
26. bude sa modliť Bohu, a bude mu milostivý, a uvidí jeho tvár s jasotom, a Bôh navráti smrteľnému človekovi jeho spravedlivosť.
27. Bude spievať hľadiac na ľudí a povie: Zhrešil som a prevrátil som to, čo je pravé, a nie je mi odplatené podľa zásluhy.
28. Vykúpil moju dušu, aby neišla do jamy, a môj život, aby videl svetlo.
29. Hľa, to všetko robí silný Bôh, a to dvakrát i trikrát pri človekovi,
30. aby vrátil jeho dušu zpäť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých.
31. Pozoruj, Jobe, ušima, počuj ma; mlč, a ja budem hovoriť.
32. Ak máš, čo povedať, odpovedz mi; hovor, lebo by som ťa chcel ospravedlniť.
33. Ale ak nič, počuj ty mňa; mlč, a poučím ťa múdrosti.

  Job (33/42)