Job (29/42)  

1. <Job si žiada návrat svojich minulých dní, ktoré tu opisuje>A Job pokračoval vo svojej umnej reči a riekol:
2. Oj, aby som bol ako za predošlých mesiacov, ako za dní, v ktorých ma strážiac chránil Bôh!
3. Kým svietil svojou sviecou nad mojou hlavou, keď som chodieval v jeho svetle vo tme!
4. Jako som bol za dní svojej jasene (* Hojnosti a sily), Kým bola tajná rada Božia nad mojím stánom;
5. kým ešte bol so mnou Všemohúci, vôkol mňa moji chlapci;
6. kým sa moje kroky kúpali v masle, a skala vylievala u mňa potoky oleja;
7. keď som vychádzaval do brány, hore do mesta, a na ulici postavovával svoje sedište!
8. Keď ma videli mládenci, skrývali sa a starci povstávali a stáli.
9. Kniežatá zdŕžali slovami a kládli ruku na svoje ústa;
10. hlas vojvodov sa skrýval, a ich jazyk sa lepil na ich ďasno.
11. Keď počulo o mne ucho, blahoslavilo ma, a keď ma videlo oko, prisviedčalo mi.
12. Lebo som vytrhoval biedneho, volajúceho o pomoc, i sirotu i toho, kto nemal pomocníka.
13. Požehnanie hynúceho prichádzalo na mňa, a pôsobil som to, aby plesalo srdce vdovy.
14. Obliekal som sa v spravedlivosť, a ona si obliekala mňa; jako plášť a jako turban bol môj súd.
15. Bol som očima slepému a nohami krivému som bol ja.
16. Býval som otcom chudobným a pravotu, ktorej som neznal, som prezkúmal.
17. Krúšieval som črenové zuby nešľachetníka a vyrážal som lúpež z jeho zubov.
18. A povedal som: Zomriem vo svojom hniezde a rozmnožím svoje dni, že ich bude jako piesku.
19. Môj koreň bude mať otvorený prístup k vode, a rosa bude nocovať na mojej vetvi.
20. Moja sláva bude vše nová u mňa, a moje lučište sa bude obnovovať v mojej ruke.
21. Počúvali na mňa a očakávali a mlčali na moju radu.
22. Po mojom slove viacej nehovorili, a moja reč príjemne pršala na nich;
23. očakávali na mňa jako na dážď a otvárali svoje ústa jako proti jarnému dažďu.
24. Smial som sa na nich žartujúc, neverili a nedali padnúť svetlu mojej tvári.
25. Volil som ich cestu a sedel som ako hlava a prebýval som ako kráľ vo vojsku, jako ten, kto teší zarmútených.

  Job (29/42)