Job (26/42)  

1. <Job majstrovsky zamieta reči Bildadove. Opisuje múdrosť a moc Božiu>Zase odpovedal Job a riekol:
2. Čo si pomohol tomu, kto nemá sily? Jako si zachránil rameno, ktoré nemá vlády?
3. Čo si poradil tomu, kto nemá múdrosti? A dal si hojne poznať pravú podstatu vecí!
4. Komu si zvestoval slová? A čí dych to vyšiel z teba?
5. Duchovia mŕtvych sa svíjajú bolesťou pod vodami aj ich spoluobyvatelia.
6. Priepasť šeola je nahá pred ním, a nieto prikrytia abaddonu.
7. Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.
8. Zaväzuje vody do svojich oblakov, a neroztrhe sa oblak pod nimi.
9. Drží ukrytú tvár svojho trónu; rozťahuje nad ním svoj oblak;
10. ustanovil mezde na povrchu vody do kruhu až potiaľ, kde končí svetlo so tmou.
11. Stĺpy nebies sa trasú a trnú od jeho žehrania.
12. Svojou silou búri more a svojím umom drtí Rahaba.
13. Od jeho ducha nebesia báj, jeho ruka prebodne dlhého hada.
14. Hľa, to sú výbežky jeho ciest. A jaký je to ešte len šepot toho, čo sme počuli o ňom! A hromu jeho hrdinskej sily kdo porozumie?!

  Job (26/42)