Job (25/42)  

1. <Veličenstvo Božie; človek nemôže byť pred ním spravedlivý, teda ani Job>A Bildad Šuchský odpovedal a riekol:
2. Panstvo a strach je u neho; pôsobí pokoj na svojich výsostiach.
3. Či je počet jeho čatám? Alebo nad kým nevychádza jeho svetlo?
4. A jako by tedy mohol byť smrteľný človek spravedlivý pred silným Bohom, alebo jako byť čistý splodený zo ženy?
5. Hľa, ani mesiac mu nesvieti dosť jasne, a hviezdy nie sú čisté v jeho očiach.
6. Čo potom smrteľný človek červ a syn človeka, červiak!

  Job (25/42)