Job (20/42)  

1. <Cófar zastáva seba i priateľov. Osud bezbožníka. Job tedy zaiste bezbožný>A odpovedal Cófar Naamatský a riekol:
2. Tak tedy moje myšlienky ma nútia odpovedať, a to zato, že to súri vo mne.
3. Kázeň, ktorá vrhá potupu na mňa, čujem, a duch mi káže odvetiť z môjho umu.
4. Či ty vieš to, čo bolo od veku, odkedy Bôh postavil človeka na zemi:
5. že plesanie bezbožných je len hen z blízka, a že radosť pokrytca trvá len na chvíľu?
6. Keby jeho pýcha vystúpila až do neba, a jeho hlava keby sa dotkla oblaku,
7. jednako zahynie na večnosť jako jeho lajno. Tí, ktorí ho vídali, povedia: Kam sa podel?
8. Zaletí jako sen, a nenajdú ho, a bude zahnaný jako videnie noci.
9. Oko, ktoré ho vídalo, neuvidí ho viacej, ani ho viacej neuzrie jeho miesto.
10. Jeho synovia budú hľadať priazne chudobných, a jeho ruky navrátia jeho nespravedlivo nadobudnutý majetok.
11. Jeho kosti sú plné vlahy jeho mladosti; ale to všetko spolu s ním ľahne do prachu.
12. Ak sladí v jeho ústach zlosť, a on ju utajuje pod svojím jazykom,
13. šetrí ju a neopustí jej, ale ju zdržuje medzi svojimi ďasnami:
14. jeho pokrm sa premení v jeho črevách, na žlč jedovatých hadov v jeho vnútornostiach.
15. Pohltil majetok, ale ho vyvráti; silný Bôh ho vyženie z jeho brucha.
16. Bude ssať jed ľútych hadov; jazyk vretenice ho zabije.
17. Nebude smieť vidieť potoky, rieky tokov medu a mlieka.
18. Navráti cudziu prácu únavnú a nezhltne, jako i majetok, ktorý získal zámenou, a nebude plesať.
19. Lebo drvil, opúšťal chudobných; olúpil dom, a nevystavil ho.
20. Lebo neznal pokoja vo svojom lone a tak ani nezachráni ničoho zo svojich vzácností.
21. Nezostalo ničoho z jeho žrádla; preto ani nepotrvá jeho dobré.
22. V plnosti jeho dostatku bude mu úzko; každá ruka utrápeného prijde na neho.
23. Nech len má, čím by naplnil svoje brucho; Bôh pošle na neho páľu svojho hnevu a dá to pršať na neho pri jeho pokrme.
24. Bude utekať pred železnou zbraňou; medené lučište ho prebodne.
25. Vytasí meč, ale vyjde z jeho vlastného tela, a lesklá oceľ vyjde z jeho žlči, kým budú na ňom hrôzy smrti.
26. Samá tma je skrytá pre jeho poklady; strávi ho oheň, ktorý nebol rozdúchaný, a spasie ostatok v jeho stáne.
27. Nebesia odhalia jeho neprávosť, a zem povstane proti nemu.
28. Odstehuje sa úroda jeho domu; rozplynie sa to všetko v deň jeho hnevu.
29. To je podiel bezbožného človeka od Boha a dedičstvo, pririeknuté mu od silného Boha.

  Job (20/42)