Job (18/42)  

1. <Bildad sa uráža na reči Jobove. Tresty bezbožného. Tedy že asi i Job je bezbožný>Na to odpovedal Bildad Šuchský a riekol:
2. Dokedy už neurobíte rečiam konca? Rozumejte, a potom budeme hovoriť.
3. Prečo sme považovaní za podobných hovädám? Prečo sme nečistý vo vašich očiach?
4. Ty, ktorý trháš na kusy svoju dušu vo svojom hneve, či azda pre teba bude opustená zem, a odtrhne sa skala so svojho miesta?
5. I svetlo bezbožných zhasne, ani nezableskne plameň jeho ohňa.
6. Svetlo sa zatmí v jeho stáne, a jeho lampa zhasne nad ním.
7. Sovrú sa kroky jeho sily, a zamrští ho jeho vlastná rada.
8. Lebo je zahnaný svojimi nohami do siete a bude chodiť po pletive.
9. Chytí ho za pätu smečka, a zmocní sa ho hrabivý násilník.
10. Jeho povraz je skrytý na zemi a jeho pasca na chodníku.
11. Zo všetkých strán ho budú desiť hrôzy a budú dotierať na jeho nohy.
12. Jeho sila bude hladná, a nešťastie bude pohotove po jeho boku.
13. Bude žrať údy jeho kože, jeho údy bude žrať prvorodený smrti.
14. Jeho nádej bude vyrvaná z jeho stánu, a to ho povedie krok za krokom ku kráľovi hrôz.
15. Hrôza bude bývať v jeho stáne, ktorý však už nebude jeho, a na jeho obydlie bude sa sypať síra.
16. Od spodku vyschnú jeho korene, a s hora bude oťatá jeho vetev.
17. Jeho pamiatka zahynie zo zeme, ani mu nebude mena na ulici.
18. Zaženú ho zo svetla do tmy, áno, vypudia ho, aby blúdil ta preč s okruhu zeme.
19. Niet mu ani syna ani vnuka v jeho ľude ani nieto nijakého ostatku v príbytkoch jeho pohostínstva.
20. Nad jeho dňom sa zhrozia tí, ktorí sú na západe, a veľký strach pojme tých, ktorí sú na východe.
21. Nuž také sú príbytky nešľachetníka, a to je miesto toho, kto nezná silného Boha.

  Job (18/42)