Job (12/42)  

1. <Job odmieta reči Cófarove. JeHoVaH spravuje svet múdre a po svojej vôli>A Job odpovedal a riekol:
2. Skutočná pravda, že ste vy ľudia, a že s vami zomrie múdrosť.
3. I ja mám srdce, rozum ako vy: neležím padlý ďalej od vás, a u koho by nebolo podobného poznania?
4. Za posmech som svojmu vlastnému priateľovi; človek, ktorý volával k Bohu, aohlasoval sa mu; za posmech je spravedlivý a bezúhonný.
5. Opovrhnutou fakľou, podľa mienky toho, kto žije bezpečne, je ten, kto stojí blízko tých, ktorých noha klesá.
6. Bezstarostné sú stány lúpežníkov a nádejné tých, ktorí popudzujú silného Boha, tých, ktorých uvedie Bôh do svojej ruky.
7. Ale nože sa opýtaj hoci hoväda, a poučí ťa, a nebeského vtáka, a oznámi ti,
8. alebo hovor zemi, a poučí ťa, a budú ti o tom rozprávať ryby mora.
9. Ktoré zo všetkého toho by nevedelo, že to učinila ruka JeHoVaHova?!
10. V ktorého ruke je duša každého toho, čo je živé, jako i duch každého tela človeka!
11. Či azda ucho nezkúša slov, ako ďasno si ochutnáva pokrm?
12. Pri starcoch je múdrosť a pri ľuďoch dlhého veku rozumnosť.
13. U neho je múdrosť a hrdinská sila; jeho je rada a rozumnosť.
14. Hľa, sborí, a nepostaví sa; zavrie človeka, a neotvorí sa.
15. Hľa, zahatí vody, a vyschnú, a keď ich pošle, podvrátia zem.
16. U neho je sila i bytie; jeho je ten, kto blúdi, i ten, kto uvodí do bludu.
17. Vodí radcov za sebou bosých a zo sudcov robí bláznov.
18. Rozväzuje kázeň kráľov a pútajúc ich pripasuje opasok na ich bedrá.
19. Uvodí kňazov v nerozum a vyvracia mocných.
20. Odníma rty ľuďom, ktorí sa na ne spoliehajú, a berie starcom rozumný súd.
21. Vylieva potupu na kniežatá a uvoľňuje opasok mocných.
22. Odkrýva hlboké veci zo tmy a vyvodí tôňu smrti na svetlo.
23. Zveličuje národy a hubí ich; rozširuje národy a zavodí ich.
24. Odníma srdce hlavám ľudu zeme a činí to, aby blúdili po púšti, tam, kde niet cesty.
25. Tápajú vo tme a nemajú svetla, a pôsobí to, aby blúdili jako opilý.

  Job (12/42)