Job (11/42)  

1. <Cófar karhá Joba pre jeho smelosť voči Bohu. Hlbiny múdrosti Božej>Tu odpovedal Cófar Naamatský a riekol:
2. Či azda množstvo slov má zostať bez odpovedi? Ale je isté, že muž hojných rtov nebude spravodlivý.
3. Tvoje márne reči umlčujú ľudí; posmievaš sa, a niet toho, kto by ťa zahambil,
4. a hovoríš: Moja matka,je čistá, a vraj som čistý, Bože, v tvojich očiach.
5. Ale oj, aby prehovoril Bôh a aby otvoril proti tebe svoje rty!
6. Vtedy by ti ozmálil tajomstvá múdrosti, lebo dvakrát toľko si zaslúžil vskutku a vedz, že ti Bôh dáva zabudnúť mnoho z tvojej neprávosti.
7. Či azda vystihneš hlbiny bytosti Boha? Či dosiahneš až po dokonalosť Všemohúceho?
8. Tam výšiny nebies - čo učiníš? Hlboké pod peklo - čo poznáš?
9. Miera toho dlhšia ako zem a šíršia ako more. -
10. Jestli ta prejde Bôh a zavrie alebo keď svolá shromaždenie na súd, kto zabráni?
11. Lebo on zná ničomných ľudí márných vidí neprávosť a nepozoroval by?
12. A preto prázdny človek nech nadobudne rozumu, a divoké osľa nech sa preporodí v človeka!
13. <Napomína hľadať milosť Božiu>Ak ty nastrojíš svoje srdce a rozprestreš svoje ruky k nemu,
14. - jestli je neprávosť v tvojej ruke, vzdiaľ ju od seba a nedopusti, aby v tvojich stánoch prebývala nešľachetnosť -
15. ano, vtedy pozdvihneš svoju tvár bez poškvrny; budeš stáť neochvejne a nebudeš sa báť;
16. lebo ty zabudneš na trápenie; budeš naň spomínať ako na vody, ktoré sa pominuly,
17. a tvoj pozemský život nastane jasnejší nad poludnie, a nech by bola tma, bude jako ráno.
18. A budeš dúfať, lebo bude nádej, a keď poprezeráš príbytok, ľahneš si bezpečne
19. a položiac sa budeš ležať v pokoji, a nebude nikoho, kto by poplašil, a mnohí budú hladkať tvoju tvár.
20. Ale oči bezbožných sa zatmejú, a útočište im zahynie, a ich nádej vydýchnutie duše.

  Job (11/42)