Jeremiah (47/52)  

1. <Slovo JeHoVaHovo proti Filištínom>Slovo JeHoVaHovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi proti Filištínom prv ako zbil faraon Gazu.
2. Takto hovorí JeHoVaH: Hľa, vody vystupujú hore od severa a obrátia sa na rozvodnený potok a zaplavia zem i jej náplň, mesto i tých, ktorí bývajú v ňom. Preto budú kričať ľudia a kvíliť budú všetci obyvatelia zeme.
3. Pre zvuk dupotu kopýt jeho mocných koní; pre hrmot jeho vozov, pre hrkot jeho kolies neobzrú sa otcovia na synov, pre ochablosť rúk,
4. pre deň, ktorý prijde zkaziť všetkých Filištínov a vyplieniť Týru a Sidonu všetok zbytok pomocníka. Lebo JeHoVaH bude kaziť Filištínov, ostatok ostrova Kaftora.
5. Prijde plešina na Gazu, zničený bude Aškalon, ostatok ich údolia. Dokedy sa budeš rezať v žiali?
6. Beda, meč JeHoVaHov! Dokedy ešte sa neupokojíš? Navráť sa do svojej pošvy, utíš sa a umĺkni!
7. Ale jakože sa upokojíš?! - Veď mu rozkázal JeHoVaH! Proti Aškalonu a proti brehu mora, ta ho postavil.

  Jeremiah (47/52)