Jeremiah (45/52)  

1. <Pokarhanie Bárucha: Nehľadať pre seba veľkých vecí>Slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš Báruchovi, synovi Neriášovmu, keď písal tieto slová do knihy z úst Jeremiášových vo štvrtom roku Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, a vravel:
2. Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov, o tebe Báruchu:
3. Povedal si: Oj, beda mne! Lebo JeHoVaH pridal trápenia duše k mojej bolesti. Ustávam vo svojom úpení a nenachádzam odpočinku.
4. Takto mu povieš: Takto hovorí JeHoVaH: Hľa, to, čo som vybudoval, borím, a to, čo som zasadil, plienim, a tak celú zem; moja je.
5. A ty by si hľadal pre seba veľké veci? Nehľadaj! Lebo hľa, uvediem zlé na každé telo, hovorí JeHoVaH, a tebe dám tvoju dušu za korisť na všetkých miestach, kamkoľvek pôjdeš.

  Jeremiah (45/52)